h

Knijp chronisch zieken en gehandicapten niet af

15 december 2009

Knijp chronisch zieken en gehandicapten niet af

Het college wil met ingang van het nieuwe jaar de gemeentelijke toeslag voor chronisch zieken en gehandicapten afschaffen. De SP vindt dit een slecht plan: door ziekte of handicap hebben deze mensen al hogere kosten en daarnaast worden zij ook al getroffen door bezuinigingen vanuit de rijksoverheid. SP-raadslid Josine Strörmann: “Het is echt te gek voor woorden dat de wethouder de zwakste groep Rotterdammers uitkiest om af te knijpen. Leuk, zo’n aankondiging vlak voor de kerst. Donderdag dien ik een motie in om deze misstand te voorkomen en ik ga ervan uit dat de rest van de raad die gaat steunen.”

SP-raadslid Josine StrormannMomenteel ontvangen chronisch zieke en gehandicapte Rotterdammers 125 euro per jaar. Dit bedrag compenseert enigszins de hogere kosten die zij maken vanwege hun situatie. Normaal gesproken houdt deze groep al minder van hun netto inkomen over dan gezonde mensen. Ziektekosten zijn hoog en kansen op een goede baan zijn kleiner. Strörmann: “Bouwbedrijven schuiven we 200 miljoen toe om kantoortorens waar niemand op zit te wachten af te bouwen maar ervoor zorgen dat deze kwetsbare mensen nog een beetje kunnen rondkomen, dat vindt dit college niet nodig.”

Vanuit de rijksoverheid is er een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten, maar daar kleven nogal wat nadelen aan. Zo komen veel minder mensen dan nu in aanmerking voor compensatie. Bovendien zorgt het CAK, Centraal Administratiekantoor voor de uitbetaling en dat functioneert vreselijk slecht. Zowel de SP als de CG-raad openden een meldpunt over de nieuwe regeling en op beide sites regent het klachten. Strörmann: “Het komt erop neer dat minder mensen te laat of helemaal niet het geld krijgen waarop ze recht hebben. Door nu de gemeentelijke toeslag ook nog af te schaffen, breng je de zieken en gehandicapten nog meer in de problemen.”

Wie denkt dat chronisch zieken en gehandicapten financieel goed ondersteund worden door de overheid zit er dus naast. De laatste jaren is de zorgpremie omhoog gegaan, is het eigen risico bij ziekte ook verhoogd en is de zorgtoeslag verlaagd. Wie begeleiding nodig heeft gaat hiervoor ook per 1 januari een eigen bijdrage betalen en belastingsregelingen om speciale uitgaven – zoals voor hulpmiddelen – te compenseren zijn al langer afgeschaft. Strörmann: “Lekker makkelijk, mensen die niet zo gemakkelijk kunnen lobbyen en protesteren zo afknijpen. Die 1,2 miljoen die de wethouder met het afschaffen van de regeling wil bezuinigen moet ze maar ergens anders vandaan halen.”

Naar het SP-meldpunt

U bent hier