h

Stadstoezicht biedt excuses aan

26 november 2009

Stadstoezicht biedt excuses aan

De SP-fractie is al enkele dagen in gesprek met Stadstoezicht over de problemen die Nelly Soetens ondervindt bij het parkeren van haar auto in de stad. De Rotterdamse is in het bezit van een Europese gehandicaptenparkeerkaart en ontvangt keer op keer onterecht een bekeuring.

RolstoelVandaag verscheen in het ADRD het artikel 'Stadstoezicht doe je huiswerk' waarin Nelly Soetens zich boos maakt over de overheidsdienaren van Stadstoezicht die volgens haar slecht geïnstrueerd zijn. Gehandicapten met een parkeerkaart mogen - naast de reguliere invalideplaatsen met een bord ernaast - hun auto voor drie uurtjes kwijt op plaatsen die zijn gemarkeerd met een gele onderbroken streep. Meerdere malen werd Soetens onterecht bekeurd voor het staan op zo'n plek. Vervolgens moest zij de bureaucratische molen in van schriftelijke bezwaar maken om zo de boete van 90 euro maanden later terug te krijgen.

De SP vraagt zich of dit een incidenteel geval is of een structureel probleem bij de Stadstoezicht. SP-raadslid Leo de Kleijn: ''Het kan natuurlijk allemaal stukken minder ingewikkeld: Rotterdammers met een gehandicaptenparkeerkaart zouden gewoon overal in Rotterdam moeten kunnen parkeren zoals dat in andere grote steden het geval is.''

Stadstoezicht heeft zich gebogen over de zaak en biedt haar excuses aan. Er wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met mevrouw Soetens om dit eens en voor altijd te regelen.

U bent hier