h

SP: parkeren voor bewoners in 2010 niet duurder

10 november 2009

SP: parkeren voor bewoners in 2010 niet duurder

De Rotterdamse SP-fractie zal donderdag tijdens de behandeling van de begroting voor 2010 voorstellen af te zien van de tariefsverhoging voor bewoners parkeren. Daarnaast dient de SP een motie in om de parkeervergunning voor de eerste auto per huishouden op termijn geheel gratis te maken.

parkeerpaal SP-raadslid Leo de Kleijn: "Het college stelt voor het tarief van de parkeervergunning voor bewoners in wijken met betaald parkeren te verhogen met een halve euro bovenop het normale inflatiepercentage. Dat is dus gewoon een lastenverhoging voor een flink deel van de Rotterdamse huishoudens."

De Kleijn vindt zo'n lastenverhoging juist nu een verkeerd signaal: "Het gaat om zes euro per jaar. Dat lijkt een klein bedrag, maar het komt bovenop dalende inkomsten en stijgende lasten waar veel Rotterdamse huishoudens in 2010 te maken gaan krijgen. Juist in crisistijd is het belangrijk om de effectieve koopkracht van mensen overeind te houden."

De SP vindt dat het parkeren voor de eerste auto per huishouden op termijn geheel gratis moet worden. De Kleijn: "Bewoners van wijken met betaald parkeren worden nu opgezadeld met honderdtwintig euro aan extra lasten ten opzichte van bewoners van wijken zonder betaald parkeren en veel omliggende gemeentes. We zijn erg voor het werken met parkeervergunningen en betaald parkeren in wijken met een grote parkeerdruk, maar we vinden het niet rechtvaardig dat de kosten daarvan eenzijdig verhaald worden op bewoners."

U bent hier