h

SP: Maak aanbod brede school niet smaller

12 november 2009

SP: Maak aanbod brede school niet smaller

Het College wil komende tijd fors bezuinigen op de brede school-coördinatoren. Deze coördinerende taken zouden desnoods door het onderwijzend personeel gedaan kunnen worden. Hierdoor komen de activiteiten binnen de brede school, zoals sporten en muziek, op de tocht te staan. De SP wil dat de bezuinigen van tafel gaan en dat vervolgens per school wordt bekeken wat er nodig is om een brede school goed te laten draaien. Hiervoor diende SP-fractievoorzitter Theo Coşkun vanmiddag tijdens de behandeling van de begroting voor 2010 een motie in.

Brede-Schoolactiviteit

De bezuinigingen zijn de basisscholen in Rotterdam rauw op het dak komen vallen. Juist nu de extra buitenschoolse activiteiten zo'n succes zijn bij ouders, leerkrachten en leerlingen, kregen de scholen deze zomer een brief op de mat, waarin gesteld werd dat het geld voor medewerkers die deze activiteiten organiseren, op is. Coşkun: “Je moet een project waar iedereen enthousiast over is juist steunen en het aanbod van de brede school niet smaller maken.”

Het College is van mening dat, nu de projecten zijn opgestart, de scholen de activiteiten wel met wat minder personeel kunnen organiseren. Desnoods zouden de leraren zorg kunnen dragen voor de organisatie van de projecten. Dat laatste vindt de SP geen goede zaak. Coşkun: “Onderwijzers hebben het druk genoeg met lesgeven, die moet je niet deze taken er nog bijgeven. Ik wil eerst dat deze bezuinigingen van tafel gaan dan pas kan er per geval bekeken worden of er bij sommige scholen wat geld afkan of dat er misschien juist bij moet.”

U bent hier