h

Buurten bij de bieb

11 november 2009

Buurten bij de bieb

De bibliotheek gaat verzelfstandigen, dat is het plan van de gemeente. Wat zijn de gevolgen? En dan zijn er de bezuinigingen. Verdwijnt de buurtbieb omdat één bibliotheek per deelgemeente genoeg zou moeten zijn, een A-vestiging? De SP-fractie ging vorige week buurten bij de bieb; de bibliotheek van brede school De Wereld op Zuid, de Centrale Bibliotheek aan de Blaak en bij de buurtbibliotheek van Blijdorp.

Bibliotheek Blijdorp
De druk bezochte bibliotheek in Blijdorp

Wereld op Zuid
Eerst naar De Wereld op Zuid, een prachtig gebouw aan de Schere in Zuidwijk. Een brede school waar, vanaf februari dit jaar; twee scholen, een sportzaal, de Pameijer (gehandicapten) en Charlois welzijn gehuisvest zijn. Op 30 september is de ''bibliotheek'' geopend door wethouder Grashoff (cultuur). Helaas was het gebouw al klaar en ingericht voordat de bibliotheek erover kon meedenken. Nu zit de bieb, dat meer op een mediatheek lijkt, gehuisvest bovenin het gebouw en leent zich niet als buurtbibliotheek. De collectie is minimaal en is alleen gericht op kinderen en hun ouders. Ook is er te veel kabaal voor bijvoorbeeld ouderen om een krantje te lezen of een babbeltje te maken. Veel scholieren maken hier hun werkstukken op één van de vele computers.

In gesprek met teamleider Charlois
Theo en Leo in gesprek met de teamleider van Charlois in de 'bibliotheek' van De Wereld op Zuid

Nu was het volgens de teamleider van Charlois zo dat het bezoekersaantal van bibliotheken afneemt maar dat er wel meer vraag is naar ruimere openingstijden. Deze mediatheek sluit om 17.00uur. Het is ook de eerste onbemenste bibliotheek.

Wereld op Zuid logoDe bibliotheek van Zuidwijk zou in januari 2010 de deuren moeten sluiten omdat het meerjarenplan zegt dat een A-vestiging per deelgemeente genoeg is. Maar deze bieb van de Wereld op Zuid is geen vervanging voor een echte bibliotheek, te klein, een kleine collectie voor een selecte groep en niet erg toegankelijk. Een tweede centrale bibliotheek op Zuidplein zou erg goed zijn voor heel zuid volgens teamleider Casandra.

OR Centrale Bibliotheek
Hierna ging de fractie de Maas over naar de bekende Centrale bibliotheek aan de Blaak. Daar werden de SP-ers ontvangen door de ondernemingsraad. Over een verzelfstandiging maakten ze zich niet zo druk, daar staan ze neutraal in, het maakt niet zoveel uit of ze onder een stichting of de gemeente vallen. In Amsterdam valt de bibliotheek al honderd jaar onder een stichting en dat gaat prima. Maar toch vindt iedereen het vreemd te verzelfstandigen als er weinig eigen reserve is, ook zien ze verder geen voordelen. Met de bezuinigingen hebben de OR-leden des te meer moeite. Het gaan om 22 fte (22 voltijdbanen in uren). De catalogus-afdeling krijgt de de grootste klappen.

OR-leden Centrale Bibliotheek
Op bezoek bij de OR-leden van de Centrale Bibliotheek

De directeur reageert volgens de meesten te laat op signalen. Volgens hem het gaat goed met de bibliotheek terwijl er 22 fte uitgaat, dat is volgens de leden niet te rijmen. Ook moeten er meer inkomsten gegenereerd worden met een bezoekerspas waarvoor betaalt moet worden. Bezoekers zonder pas kunnen wel naar binnen maar mogen geen gebruik maken van de faciliteiten zoals draadloos internet. SP-raadslid Leo de Kleijn:''Het moet nooit zo zijn dat de bezoekers de dupe worden, dat gaan we als SP in de gaten houden.''

Een doorn in het oog is ook de CAO voor bibliotheek-medewerkers, die goedkoper is dan die van menig gemeenteambtenaar. Maar het belangrijkste blijft voor alle bezielde OR-leden dat in zowel het meerjarenplan als het vestigingsplan kwalitatief goede en toegankelijke bibliotheek-vestigingen gewaarborgd blijven.

Blijdorp
De SP-fractie sloot af in Blijdorp. Op de thee bij een groep betrokken oudere bewoners uit Blijdorp en de waarnemend teamleider van bibliotheek Blijdorp aan het Stadhoudersplein. De ouderen waren zeer verbolgen over het plan waarin staat dat één bibliotheek per deelgemeente genoeg zou zijn. Dat zou beteken dat deze goed bezochte bieb in een kinderrijke buurt zou moeten verdwijnen. De ouderen, die hier zeer regelmatig samenkomen, kunnen niet even naar het Oude Noorden wandelen voor een krantje, boekje of praatje. Ze zijn het beu, er is geen tram meer, geen postkantoor, geen ouderencentrum en straks ook geen bibliotheek meer. Een oudere bewoner:''Alsof wij de crisis hebben veroorzaakt, een schande!''

Ouderen bibliotheek Blijdorp
Op de thee bij betrokken oudere bewoners in de bibliotheek van Blijdorp

SP-fractievoorzitter Theo Coskun beloofde de bewoners er op toe te zien en in zowel de commissie als in de raad te pleiten voor buurtbibliotheken of andere goede alternatieven. Bijvoorbeeld echte bibliotheken op scholen die echt toegankelijk zijn en met een fatsoenlijke collectie voor iedereen. Theo: ''Een bibliotheek per deelgemeente is te standaard, de ene deelgemeente heeft 10.000 inwoners de andere 60.000, dan is één A-vestiging niet genoeg.''

Wethouder Grashoff beloofde onlangs in de commissie cultuur dat buurbibliotheken of vergelijkbare faciliteiten overeind blijven en dat iedereen gratis gebruik kan blijven maken van de faciliteiten in de Centrale bibliotheek. De SP wil dat graag geloven maar houdt de vinger aan de pols.

U bent hier