h

Noen-school krijgt nieuwe kans

9 juli 2009

Noen-school krijgt nieuwe kans

De Noen-school krijgt de komende vijf jaar een nieuwe kans om uit te groeien tot kansrijke basisschool met voldoende leerlingen. Een amendement van de SP dat hiertoe opriep werd vanmiddag in de raad aangenomen.

De SP is blij dat dat de Noen-school een nieuwe kans krijgt. Onderwijswoordvoerder Theo Coşkun: “De kwaliteit van de school is goed en de ouderparticipatie is er hoog. De school heeft te kampen gehad met tegenslag waardoor het leerlingenaantal daalde. Maar als dit een witte Montessorischool was geweest die dreigde te verdwijnen, had iedereen al lang op de achterste benen gestaan.”

Eigenlijk had de Crooswijkse basisschool moeten sluiten of fuseren omdat het leerlingenaantal een aantal jaren te laag ligt. De school kreeg de afgelopen jaren pech op pech voor de kiezen. Zo werd een deel van de wijk waarin de school staat gesloopt. Ook brandde het kleutergebouw met Oudjaar af en zonder instroom van kleuters is het lastig het leerlingental op peil te houden. Buurbasisschool de Waaier verhuist binnenkort, waarna Noen kan uitbreiden. Helaas kan de school nu nog geen gebruik maken van de bij de Waaier vrijgekomen lokalen. Coşkun: “De SP is niet voor christelijk, islamitisch of op een ander geloof gestoeld onderwijs maar voor openbare scholen. Maar zolang dergelijke types onderwijs wettelijk zijn toegestaan, verdienen alle scholen en hun leerlingen een eerlijke kans.”

U bent hier