h

SP wil referendum over deelgemeenten

9 december 2008

SP wil referendum over deelgemeenten

SP-fractievoorzitter Theo Coşkun heeft vandaag een initiatiefvoorstel (PDF) ingediend om een referendum te houden over de toekomst van de deelgemeenten, tegelijkertijd met de Europese verkiezingen van 4 juni 2009.

Coşkun: ‘Binnen veel politieke partijen én onder veel Rotterdammers bestaat onvrede over het deelgemeentebestel. De veertien deel- en wijkraden betrekken burgers vaak niet bij de politiek, maar sturen ze juist van het kastje naar de muur. 74 Procent van de Rotterdammers is ontevreden over de manier waarop zij betrokken worden bij beslissingen. De SP wil niet dat de deelgemeenten nog tot 2014 bestaan. Als we een referendum houden in 2009 kunnen we nog vóór de verkiezingen van 2010 het stelsel veranderen.’

In 1996 lieten de Rotterdammers in een referendum weten de opdeling van de stad met een stadsprovincie niet te zien zitten. De gemeenteraad zou de Rotterdammers nu de gelegenheid kunnen bieden met een referendum de democratie in de stad anders en beter te organiseren, denkt de SP. In februari reageerden Leefbaar Rotterdam en de ChristenUnie-SGP in de raad al positief op het SP-idee van een referendum over de toekomst van de deelgemeenten.

Update: Het SP-initiatiefvoorstel werd op donderdag 5 februari in de raadscommissie besproken. De andere partijen hielden de boot vooralsnog af. Naar aanleiding van die bespreking en de notitie van het gemeentebestuur over de deelgemeenten, heeft de SP een gewijzigde versie van het initiatiefvoorstel gemaakt. Op 19 februari debatteert en stemt de gemeenteraad over het voorstel.

Initiatiefvoorstel: Een referendum over de knoop! (PDF)
Verkiezingsprogramma 2006: Democratisch bestuur
Weblog Theo Coşkun: Democratie in de knoop (15-02-2008)
Weblog Theo Coşkun: Deelgemeentes worden gepapt en natgehouden (24-07-2007)

U bent hier