h

Maak eindejaarsuitkering toegankelijker

24 december 2008

Maak eindejaarsuitkering toegankelijker

De gemeente Rotterdam geeft mensen die van een laag moeten rondkomen een tegemoetkoming van 50 euro. Dat vindt de SP een prima gebaar, maar het zou minder omslachtig moeten zijn om aan het geld te komen. Daarom stelde ze vandaag vragen en deed voorstellen om het eenvoudiger te maken om het geld te krijgen.

50-eurobiljetVoor mensen met een uitkering via de Sociale Dienst is er niets aan de hand: zij hebben het bedrag automatisch op hun rekening gestort gekregen. Maar de doelgroep die recht heeft op het geld is veel breder. SP-raadslid Josine Strörmann: “Ik vraag me af waarom bijvoorbeeld mensen met een UWV-uitkering die voor het geld in aanmerking zouden kunnen komen, het bedrag óók niet rechtstreeks op de rekening krijgen. Nu worden ze doorverwezen naar de gemeente.”

Daarnaast denken veel mensen met een laag inkomen dat alleen uitkeringsgerechtigden in aanmerking komen. De SP wil dat de gemeente veel meer bekendheid geeft aan het extraatje, dat nog tot 1 maart is aan te vragen. Dat kan bijvoorbeeld door er in de krant en op lokale radio en tv duidelijker uit te leggen voor wie de regeling allemaal is bedoeld. Strörmann: “Het zou toch zonde zijn als veel van het geld bleef liggen omdat mensen niet weten dat ze er recht op hebben.”

SP-raadslid Josine StrörmannDe mensen die het extraatje zelf aanvragen, moeten én een formulier printen of opvragen én kopieën maken van een identiteitsbewijs én van hun giroafschrift. Strörmann: “Beide zorgen voor rompslomp, en in het bijzonder een afschrift van bank of giro lijkt ons overbodig. Bovendien moet er ook nog een postzegel geplakt worden. Op de site van Sociale Zaken kan net zo goed een internetformulier gezet worden.”

Tot slot vindt de SP het vreemd dat studenten geen recht hebben op het extraatje. Hun inkomen ligt ver onder het minimum dat de gemeente stelt om in aanmerking te komen voor het geld.

U bent hier