h

Buurten in Bedrijven: Buurten bij de Roteb

1 december 2008

Buurten in Bedrijven: Buurten bij de Roteb

De Rotterdamse SP-fractie ging afgelopen maandag Buurten in Bedrijven bij de Roteb. Sinds dit jaar gaat de fractie niet alleen op stap in alle buurten van Rotterdam, Buurten in de Wijken, maar gaan ze ook een kijkje nemen bij bedrijven. Zo wil de SP goed geïnformeerd blijven hoe Rotterdam werkt. Wat doet het bedrijf eigenlijk precies, wie werken er en gaat dat goed?

De SP-fractieleden spraken met algemeen directeur Aad van Nes en met toekomstig directeur Herman

Jäger (per 1 maart 2009). Tot op heden is hij directeur Reiniging. Ook spraken de SP-ers met enkele medewerkers en leidingegevenden.

Theo in gesprek met leidinggevende Ton van Dongen en toekomstig directeur Herman Jäger (midden)
Theo in gesprek met leidinggevende Ton van Dongen en toekomstig directeur Herman Jäger (midden)

De Roteb heeft op zich een sociale doelstelling. Ze zetten mensen aan het werk die nooit of nauwelijks hebben gewerkt. Mensen die buiten de boot vallen krijgen de kans aan de slag te gaan en soms door te groeien. Toch brengt dat wel eens problemen met zich mee. Moeten vijftigers zich nog laten dwingen bij de Roteb te gaan werken? Moeten mensen die zich bijvoorbeeld nuttiger kunnen maken in hun buurt persé bij de Roteb aan de slag? Dat zijn issues die de SP-fractie met het College van B&W uit moet vechten, daar gaat de Roteb niet over.

Ook werd er gesproken over het plan om WSW-ers en medewerkers met begeleiding samen te voegen met reguliere Roteb-medewerkers. Volgens de SP is dat geen goed idee, die eerste groep heeft gewoon extra aandacht nodig. Dit geldt ook voor de ondernemingsraden, nu zijn er aparte OR-raden voor die kwetsbare groepen, die verdwijnen dan ook.

Het nut van bladblazers kwam ook nog ter sprake. De SP legde graag uit dat we met 'bladblazers' de apparaten zelf bedoelen en niet het personeel die ze bedient. De SP is van mening dat bladblazers niet erg nuttig zijn, een hark werkt beter, en bovendien zijn ze vervuilend (geluid en uitstoot). Ook binnen de Roteb zijn de meningen over het nut van de bladblazers verdeeld.

Daarna werd er gesproken over het tekort aan goed technisch personeel sinds het verdwijnen van de LTS. De Roteb is samen met het Albeda College een bedrijfschool met goede toegepaste opleidingen begonnen. De fractie kon tijdens een rondleiding met eigen ogen de bedrijfschool bezichtigen.

Bedrijfschool Roteb Lease Praktijk is een vierjarige opleiding voor kleine groepen. Hier in gesprek met een begeider, voorheen een VMBO-docent.
Bedrijfschool Roteb Lease Praktijk is een vierjarige opleiding voor kleine groepen. Hier in gesprek met een begeider, voorheen een VMBO-docent.

Praktijkgericht leren zoals vroeger op de LTS
Praktijkgericht leren zoals vroeger op de LTS

De SP-fractie krijgt praktijkles
De SP-fractie krijgt praktijkles

Andere units zoals Ultimade zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de productie van vuilnisbakken, containers, vuilniswagens enzovoort.
Andere units zoals Ultimade zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de productie van vuilnisbakken, containers, vuilniswagens enzovoort.

Materieel van andere gemeentelijkde diensten zoals ambulances of sccooters van stadstoezicht worden ook door hen onder handen genomen.
Materieel van andere gemeentelijkde diensten zoals ambulances of sccooters van stadstoezicht worden ook door hen onder handen genomen.

De raadsleden namen een kijkje bij de medewerkers van recycling, voornamelijk kleding, meubels en apparatuur. Hier zij vooral WSW-ers aan het werk.
De raadsleden namen een kijkje bij de medewerkers van recycling, voornamelijk kleding, meubels en apparatuur. Hier zij vooral WSW-ers aan het werk.

Roteb-medewerkers van Reiniging Noord dollen met elkaar. Coördinator Silvia Vroegop vertelt ons over de logistiek en de drukte tijdens evenementen.
Roteb-medewerkers van Reiniging Noord dollen met elkaar. Coördinator Silvia Vroegop vertelt ons over de logistiek en de drukte tijdens evenementen.

Ondanks het belangrijke werk dat Roteb-medewerkers van de buitendienst verrichten met het schoonmaken van de straten hebben ze veel te maken met agressie op straat. Vooral weggebruikers tonen weinig respect. De SP zal zich altijd inzetten voor de Roteb-medewerkers. Ook voor de medewerkers die wat extra begeleiding nodig hebben, ook voor diegenen die langer dan zes maanden (maximale contractsduur) bij de Roteb aan de slag willen. De SP wil graag gemotiveerd personeel zonder dwang. Want een straat is pas echt schoon met een glimlach.

U bent hier