h

Moties en amendement voor begrotingsbehandeling 2005 van de SP Rotterdam

4 november 2008

Moties en amendement voor begrotingsbehandeling 2005 van de SP Rotterdam

Ter aanbieding op 09 november 2004 met onder andere:

1- Amendement extra geld voor Cultuurplan
    2001
    De gemeenteraad van Rotterdam bijeen in
    vergadering op 9 en 11 november ter bespreking
    van de begroting 2005. Lees meer...

2- Motie afzien van zonemaximering in Vervoer
    op maat

    De invoering van een zonemaximering tot 500
    reiszones in vervoer op maat heeft geleid tot een
    ongelijke behandeling van mensen met en mensen
    zonder handicap of chronisch ziekte. Lees meer....

3- Motie arbeidstijden brandweer

    Kennis genomen hebbende van de Europese
    arbeidstijdenrichtlijn, en van de verschillende
    uitleggen en belangen die aan deze richtlijn worden
    gegeven in verband met het rooster van de
    Rotterdamse brandweer. Lees meer...

4- Motie beschikbaar geld voor Collectieve
   
Ziektekostenverzekering
   

De gemeente Rotterdam over 2004 een extra
    uitkering heeft gehad uit het gemeentefonds van
    8,6 miljoen euro om met name de groep chronisch
    zieken en gehandicapten in de toenemende
    ziektekosten te compenseren. Lees meer...

5- Motie betrokkenheid bewoners bij

    herstructurering.
    Bewoners vaak ervaren dat ze weinig of geen
    invloed hebben op herstructureringsplannen of
    overige plannen met hun wijken. Lees meer...

6- Motie Gemeentelijk Woningbedrijf
   

De gemeente op dit moment weinig middelen
    heeft om een meer evenwichtige
    samenlevingsopbouw te realiseren. Lees meer...

7- Motie integrale Wijkteam
   

Mensen in achterstandswijken vanwege de
    ongunstige omstandigheden en cumulatie van
    problemen minder goed in staat zijn om hun
    gezondheid op peil te houden. Lees meer...

8- Motie laat ROTS geen blok aan het been zijn
   

Alle Rotterdamse instellingen die door het zeer late
    ROTS beslismoment in een zeer onzekere
    financiële situatie wat betreft 2005 zijn geraakt.
    Lees meer...

9- Motie leefbaarheid sloopwijken
    Dat

er in zogenaamde sloopwijken in de soms
    jarenlange periode voorafgaand aan de werkelijke
    sloop weinig of niets meer wordt gedaan aan het
    onderhoud. Lees meer...

10- Motie Nederlands als basis voor goed
     
samenleven
     

Het zeer belangrijk is dat alle kinderen in
      Rotterdam zo goed mogelijk Nederlands leren
      spreken. Lees meer...

Meer info bij:
Theo Cornelissen (06) 20 43 01 96


Terug naar Persbericht

U bent hier