h

Waarom stemmen voor Provinciale Staten?

8 januari 2007

Waarom stemmen voor Provinciale Staten?

Veel SP'ers zijn nog aan het bijkomen van het enorme succes bij de Tweede Kamerverkiezingen. De SP is in 2006 echt groot geworden. Op 7 maart 2007 zijn er echter alweer verkiezingen: voor de Provinciale Staten. Wat doet de provincie, waarom is het belangrijk dat mensen gaan stemmen en wat gaat de SP in de verkiezingscampagne doen? Een overzicht.

Stemmen

Bij de Provinciale Staten-verkiezingen van 2003 bracht slechts iets meer dan eenderde van de Rotterdamse kiesgerechtigden zijn stem uit. De provincie 'leeft' niet erg in Rotterdam en weinig mensen weten waar de provincie eigenlijk over gaat – niet voor niets wil de SP provincies omvormen tot kleinschalige regio's.

Voor de SP is het desondanks van groot belang om na de klapper van 22 november ook bij de provinciale verkiezingen van 7 maart weer een dijk van een uitslag neer te zetten. Deze verkiezingen zullen door iedereen gezien worden als eerste belangrijke toets voor de nieuwe coalitie in de maak. En natuurlijk ook voor de grootste oppositiepartij. We gaan als SP laten zien dat 22 november geen ééndags-succes was. De SP blijft het in de opiniepeilingen na de verkiezingen goed doen. Ook op 7 maart kan de SP weer groeien!

Om goed te scoren bij de provinciale staten verkiezingen is het vooral belangrijk om onze kiezers er van te overtuigen dat het de moeite waard is om hun stem uit te brengen. Dat zal niet vanzelf gaan. De provincie Zuid-Holland zegt veel Rotterdammers niet veel. Anders dan in provincies als Friesland, Zeeland en Limburg voelen maar weinig mensen zich 'Zuid-Hollander'. Bovendien is een belangrijk deel van de bevoegdheden van de provincie bij ons overgedragen aan de Stadsregio Rotterdam (zie kader), waar nog minder democratische controle op is. Belangrijke zaken als het openbaar vervoer en de jeugdzorg worden voor een groot deel in de achterkamertjes van de stadsregio geregeld.


Waarom dan toch stemmen op 7 maart?

 • Ook voor Rotterdammers is het belangrijk dat er een grote SP-fractie komt in de Provinciale Staten. De provincie stelt streekplannen op, heeft een belangrijke stem in de aanleg van bruggen, wegen en fietspaden, stelt kaders voor het natuur en milieu-beleid en heeft een taak in het bevorderen van cultuur en recreatie. Goed beheer van het strand, de duinen en natuurgebieden als de Biesbosch is ook van groot belang voor Rotterdammers. Concreet beslist de provincie mee over zaken als de A13-A16, de A4 Noord, de Tweede Maasvlakte en de plannen met de Hoekse Waard (zie kader). Een grote SP-fractie in Zuid Holland is nodig voor het behoud van natuurgebieden in onze dichtbevolkte provincie en voor een beter openbaar vervoer.
 • De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van provinciale staten. De SP heeft nu vier zetels in de Eerste Kamer. Dat kunnen er flink wat meer worden. En ook dat is een goede reden om op 7 maart SP te stemmen. De Eerste Kamer controleert de wetgeving en bepaalt mee welke ruimte de regering heeft om haar plannen uit te voeren. Een grote SP-fractie in de senaat kan in belangrijke debatten het verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan het plan van het CDA om de morsdode Europese grondwet weer nieuw leven in te blazen. Of de discussie over de toekomst van de NAVO. Juist in dat soort zaken heeft de Eerste Kamer een belangrijke stem.
 • Ook indirect is de uitslag van de komende verkiezingen belangrijk voor de invloed die de SP kan uitoefenen. In de Tweede Kamer, in de gemeenteraad en niet te vergeten in onze acties. Als we er in slagen om opnieuw winst te boeken, dan kunnen andere partijen steeds minder om de SP heen. We kunnen dan met nog meer vaart volop verder bouwen aan een socialer Rotterdam en beter Nederland. En het is zeker niet uitgesloten dat een nieuwe forse winst de deur naar een echt sociaal kabinet – mét de SP – weer opent.

 • Plakken

  Gaat de SP ook nog campagne voeren voor deze verkiezingen?

  Uiteraard. We zullen veel moeite doen om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen. U overtuigt vast uw vrienden, kennissen en familie om te gaan stemmen. We hopen dat u ook uw bijdrage levert om de rest van Rotterdam en de regio te overtuigen. Zoals iedere campagne verspreiden we folders huis-aan-huis, plakken we posters, staan we op de markt, geven we folders huis-aan-huis af, flyeren we overal in de stad, touren we langs straten en koffiehuizen, enzovoort, enzovoort.

  Ook in de buitengebieden van de afdeling – ons gebied reikt van Nieuwerkerk tot de Hoekse Waard en van Zwijndrecht tot Goeree-Overflakkee – gaat meer dan ooit gebeuren in de campagne. In het bijzonder in die gebieden zijn er veel problemen waar de provincie iets aan kan doen, bijvoorbeeld de ontsluiting van de eilanden, nieuwbouw en bedrijventerreinen in de polder, gemeentelijke herindelingen, aanrijtijden van ambulances en kwaliteit van de (jeugd)zorg.

  In de stad hebben we nog een aantal bijzondere activiteiten in petto. Staten- en Kamerleden komen op bezoek, in ons politiek café Ivóór besteden we speciale aandacht aan de verkiezingen, in de Museumnacht voeren we nog campagne, we komen met een actie rond duurzame bereikbaarheid van de stad en een plan voor goed, veilig en betaalbaar openbaar vervoer, en nog veel meer.

  Op woensdag 21 februari om 20.00 (zaal open 19.30) is er een campagnebijeenkomst voor alle leden die willen bijdragen aan de campagne, aan de Vijverhofstraat 65 in Rotterdam. We bespreken dan wat er te doen is, verdelen taken en wisselen ervaringen uit, leggen uit wat het belang is van deze verkiezingen en hoe je mensen het best kunt overtuigen SP te stemmen. Kom ook!

  Houd www.rotterdam.sp.nl goed in de gaten voor de laatste informatie over campagne-activiteiten.
  Wilt u zich nu al opgeven om mee te doen met de campagne? Mail of bel dan met Oane Sikkema, 010-276 38 57 of osikkema@sp.nl.

  Dit artikel verscheen in Hier & Nu, het inlegvel van de afdeling Rotterdam in SP-nieuwsblad De Tribune, van januari 2007.


  Wat is de stadsregio?

  Stadsregio-logoBijna niemand in Rotterdam kent de Stadsregio Rotterdam. Toch gaat dat regiobestuur over heel veel zaken die mensen in de Rijnmond aangaan. De stadsregio bestaat uit raadsleden uit 18 gemeenten, en een dagelijks bestuur dat bestaat uit wethouders uit die gemeenten. Maar die vertegenwoordigen niet hun gemeente, maar alleen zichzelf en soms hun partij.

  De stadsregio is een extra bestuurslaag die niet democratisch gekozen is, maar wel veel bevoegdheden heeft overgenomen van de provincie. Zo gaat zij bijvoorbeeld over jeugdzorg. In de stadsregio werden afspraken gemaakt om in Rotterdam nog maar maximaal 20 procent betaalbare woningen te bouwen. En in 2004 protesteerde de SP tegen het regiobestuur omdat deze 13 miljoen euro op de RET wilde bezuinigen: de stadsregio bepaalt grotendeels of belastinggeld naar nog meer asfalt of naar beter openbaar vervoer gaat.

  De SP wil dat een dergelijk regiobestuur democratisch gekozen wordt, en dat er niet in achterkamertjes besluiten worden genomen door mensen die geen Rotterdammer kent.


  Wat beslist de provincie? Drie voorbeelden:

  Provincie-logoA13/A16 en A4-Noord: al jaren wordt gesproken over de aanleg van een nieuwe snelweg (de A13/16) tussen Terbregseplein en Rotterdam Airport, om de A13 in Overschie te ontlasten, en over de A4-Midden-Delfland tussen Delft en de Beneluxtunnel. De provincie heeft daar een belangrijke stem in. De SP kiest liever voor goed en betaalbaar openbaar vervoer. SP-wethouder Yorick Haan in Schiedam presenteerde bijvoorbeeld een Deltaplan Duurzame Bereikbaarheid om met onder andere frequente bussen over de snelweg de regio beter bereikbaar te maken.

  Tweede Maasvlakte: als het aan de gemeente Rotterdam, de provincie en het kabinet ligt komt er zo snel mogelijk een Tweede Maasvlakte, naast de huidige Maasvlakte. Die gaat ongeveer 400 euro per vierkante meter kosten – totaal zo'n 3 miljard euro, waarvan ruim 1 miljard vanuit Rotterdam moet komen. Dat geld zou veel beter in de stad besteed kunnen worden en daar bovendien veel meer banen opleveren. De SP wil dat vervuilde terreinen in de bestaande Rotterdamse haven na sanering opnieuw gebruikt worden.

  Hoekse Waard: een groen gebied moet plaatsmaken voor een grootschalig bedrijventerrein van 300 hectare dat straks leegblijft, lijkt het. Voorlopig blijft de Hoekse Waard gespaard, maar het agrarische landschap tussen plaatsen als Oud-Beijerland en Strijen blijft bedreigd. De provincie heeft een grote stem in wat er met de waard moet gaan gebeuren.

U bent hier