h

SP wil op weg naar gratis openbaar vervoer

1 november 2006

SP wil op weg naar gratis openbaar vervoer

De SP-fractie in Rotterdam wil in de stad op weg naar gratis openbaar vervoer. Met de voorstellen die de SP-fractie tijdens de behandeling van de begroting 2007 indient, wil de SP eerste stappen in deze richting zetten. De fractie stelt voor Rotterdamse ambtenaren de mogelijkheid te geven voor een OV-kaart te kiezen in plaats van een vergoeding voor per auto gereden kilometers. De SP wil daarnaast in 2007 een vorm van gratis openbaar vervoer voor 65-plussers realiseren.

Het openbaar vervoer in Rotterdam heeft een creatieve aanpak nodig. Jarenlang VVD-beleid – mevrouw Baljeu is de vierde VVD-wethouder van verkeer en vervoer op rij – heeft tot verschraling geleid en het openbaar vervoer in Rotterdam ernstig verslechterd. Al enkele jaren is er sprake van een dalende trend in het gebruik van het openbaar vervoer in de stad. De bezettingsgraad van bussen, trams en metro's is in 2005 opnieuw afgenomen naar 17,5% (in 2004 was dat 18,5% en in 2001 21,8%). In de ogen van de SP moet deze negatieve trend gekeerd worden en wil dat het college hier prioriteit van maakt.

De Rotterdamse SP blijft zich binnen en buiten de raad inzetten voor goed, veilig en gratis openbaar vervoer. Een goed en fijnmazig openbaar vervoer in de stad is van cruciaal belang voor de economische, sociale en culturele 'leefbaarheid' van de stad. Om milieuredenen is het noodzakelijk het autoverkeer in de komende jaren fors terug te dringen. Dat kan door te kiezen voor gratis en kwalitatief goed openbaar vervoer.

De invoering van gratis openbaar vervoer in Rotterdam kost ongeveer 150 euro per jaar per inwoner– gratis reizen voor iedereen voor € 12,50 per maand. Geen hoog bedrag voor een gemeente die jaarlijks zo'n 7000 euro per inwoner te besteden heeft. Een klein bedrag ook gezien de enorme voordelen voor de stad.

De SP is van mening dat het beleid rond openbaar vervoer in de stad een stevige en creatieve aanpak verdient. Alle Rotterdammers zijn gebaat bij een betere luchtkwaliteit, minder files, betere bereikbaarheid van de binnenstad en culturele locaties. Experimenten met openbaar vervoer in bijvoorbeeld Hasselt (België) hebben aangetoond dat gratis openbaar vervoer kan bijdragen aan het voorkomen van sociaal isolement van ouderen, gehandicapten en minima. Le de KleijnAlle reden voor een duidelijke keuze dus: in stappen op weg naar openbaar vervoer. De notitie Goed, veilig en gratis! In stappen naar gratis openbaar vervoer in Rotterdam van de SP afdeling Rotterdam vindt u als bijlage bij dit persbericht.

Meer informatie:

Leo de Kleijn, raadslid SP
l.dekleijn@chello.nl

Goed, veilig en gratis!
In stappen naar gratis openbaar vervoer in Rotterdam

U bent hier