h

Rotterdam kindonvriendelijkste gemeente: tijd voor meer speelruimte

25 februari 2006

Rotterdam kindonvriendelijkste gemeente: tijd voor meer speelruimte

Op zaterdagmiddag 25 februari bezochten SP-Kamerlid Agnes Kant en SP-gemeenteraadskandidaat Josine Strormann de Waterloostraat in Oost-Kralingen. Eén van de buurten in Nederland waar veel te weinig speelruimte voor kinderen is. Dat blijkt uit een onderzoek van NIPO in opdracht van Jantje Beton dat op dezelfde dag naar buiten kwam.

Agnes Kant in de Waterloostraat

De SP-vertegenwoordigers spraken met buurtbewoners over het gebrek aan speelruimte en hoe het anders zou moeten. Josine Strormann: "Het is prima dat er nu door het College in herstructureringswijken buitenspeelruimte wordt gecreëerd volgens standaardnormen. Maar ook in niet-herstructureringswijken moeten waar nodig mogelijkheden zijn om nieuwe speelruimte te creëren. Bijvoorbeeld door het openstellen en aanpassen van schoolpleinen of door bij sloop van panden de vrijgekomen ruimte te bestemmen voor extra speelruimte. De SP heeft hier eind vorig jaar nog een motie over ingediend. Deze kreeg te weinig steun. Leefbaar Rotterdam, maar tot mijn grote teleurstelling ook de meeste PvdA’ers, stemden tegen."
Gemeenten moeten minimaal 3 procent van de ruimte per woonwijk bestemmen voor buitenspelen. Dat is voor de SP een belangrijke eis bij de komende raadsverkiezingen.

De Tweede Kamer behandelt momenteel het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet buitenspeelruimte’ van Agnes Kant, waarin een landelijke norm wordt voorgesteld van drie procent. Kant: “Voldoende speelruimte lijkt een vanzelfsprekende zaak, maar is dat helaas niet. Te vaak verliezen kinderen het van een parkeerplaats, winkelcentrum of woningbouw. Kinderen zijn immers geen marktpartij waarmee rechtstreeks onderhandeld moet worden. Het is hoog tijd dat we speelruimte voor onze kinderen opeisen, zeker wanneer je realiseert hoe belangrijk buiten spelen is voor hun ontwikkeling.”

De noodzaak van een norm werd zaterdag opnieuw onderschreven door een NIPO onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Jantje Beton. Daaruit blijkt dat Nederlanders niet tevreden zijn over de speelruimte in de buurt. Een van de buurten die het slechts scoort is de bezochte buurt in Oost-Kralingen. Agnes Kant presenteerde zaterdag ook het jeugdplan 'Alles kids', waarin ze naast de speelruimtenorm pleit voor meer opvoedingsondersteuning en armoedebestrijding, inkomensafhankelijke kinderbijslag, kleinere klassen en andere maatregelen om kinderen in Nederland gelijke kansen te geven.

Agnes KantKant: “Kinderen die opgroeien in armoede en een achterstandsituatie lopen een achterstand op in hun ontwikkeling en gezondheid die ze nooit meer inhalen. De ongelijk kansen hebben dus levenslange consequenties. Dat mogen we niet accepteren. In ons jeugdplan staan voorstellen om alle kinderen een eerlijke start te geven.”

Beluister het item op Radio Rijnmond (RealPlayer)
SP'ers in actie voor buitenspeelruimte (SP.nl)
Agnes Kant presenteert jeugdplan voor eerlijke kansen (SP.nl)
Rotterdam kindonvriendelijkste gemeente (Weblog Jan Marijnissen)

U bent hier