h

Theo (SP Rotterdam) vraagt interpellatie aan ivm negatief advies Welstandcommissie

14 december 2005

Theo (SP Rotterdam) vraagt interpellatie aan ivm negatief advies Welstandcommissie

Het betreft hier de bebouwing van de Calypsolocatie, het negatieve advies van de Welstandcommissie hierover, de alternatieven zoals aangedragen door de bewoners en het besluit van het college al deze adviezen te negeren.

Op grond van artikel 17 van het reglement van orde verzoekt de SP fractie U om een interpellatie in de raadsvergadering van donderdag 15 december 2005, over het besluit van het College van B&W van Rotterdam om het negatieve advies van de Welstandcommissie aangaande de zogenaamde Calypsolocatie niet te volgen.

De SP wil de raad vragen zich opnieuw uit te spreken over de geplande bebouwing aan de Westersingel met in achtneming van dat negatieve advies van de Welstandcommissie en gehoord hebbend de alternatieve oplossingen, zoals die zeer recent door de bewoners uit de omgeving zijn voorgedragen in de commissie Fysieke Infrastructuur en Verkeer op dinsdag 6 december.

Theo Cornelissen
Fractievoorzitter SP
tcornelissen@sp.nl
010 466 80 92 / 06 20 43 01 96

U bent hier