h

Goed voornemen voor Rotterdam voor 2006: collectieve zorgverzekering uitbreiden

30 december 2005

Goed voornemen voor Rotterdam voor 2006: collectieve zorgverzekering uitbreiden

Deze week maakte het Rotterdamse college bekend dat er een collectieve ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden komt via Zilveren Kruis Achmea. De SP is blij dat die verzekering er nu eindelijk komt en geeft het college voor 2006 het goede voornemen mee de verzekering breder toegankelijk te maken.

"InekeIneke Palm, lid van de commissie sociale zaken: “De SP dringt al jaren aan op een collectieve verzekering. Dit is een mooi begin, maar nog niet voldoende. Iedereen die een uitkering heeft kan meedoen met deze verzekering. Maar bijvoorbeeld ouderen met alleen AOW en anderen die een inkomen op of rond het minimum hebben kunnen er geen aanspraak op maken. Dat zijn mensen die net zo weinig verdienen.”

Tijdens de behandeling van de begroting vorige maand heeft de SP erop aangedrongen de collectieve basisverzekering om te beginnen toegankelijk te maken voor alle mensen met een inkomen op of rond het minimum, en uiteindelijk voor iedereen met een inkomen tot 125 procent van het sociaal minimum. De SP diende daarnaast een voorstel in om als bijzondere bijstand 60 euro tegemoetkoming te geven als extra korting op de premie. Beide voorstellen werden door de raad niet overgenomen.

Palm: “Dat de verzekering er nu komt is goed, maar de gemeente kan en wil niet alle gaten repareren die het kabinet-Balkenende maakt. In het oude ziekenfonds was iedereen van rechtswege verzekerd. Straks kunnen mensen die een betalingsachterstand oplopen uit hun zorgverzekering worden gegooid. Nu al is er tien tot vijftien procent betalingsachterstand onder uitkeringsgerechtigden. Dat neemt straks alleen maar toe met de hoge nominale maandpremie in het nieuwe stelsel. Dat maakt de zorgverzekering en dus de zorg minder toegankelijk.”

"LogoHeel veel mensen zien nu al af van noodzakelijke tandzorg en fysiotherapie, bleek eerder dit jaar uit onderzoek van de landelijke SP. De partij is bang dat dat straks voor alle zorg gaat gelden, ook omdat de no-claimkorting in stand blijft en mensen worden verleid een eigen risico te nemen in ruil voor premiekorting. In 2006 zal de SP de Actie Noodrem tegen het nieuwe zorgstelsel voortzetten, met als inzet: een sociale verzekering, premies naar draagkracht, geen no-claim en een verzekering van rechtswege. Zorg is te belangrijk om aan de markt over te laten, vindt de partij.

Actie Noodrem op www.sp.nl

U bent hier