h

Vragen over kennismaking met Maxima

4 oktober 2001

Vragen over kennismaking met Maxima

Betreft: schriftelijke vragen over 'de kennismaking met de verloofde van ons toekomstig staatshoofd'

Geacht college,

Zoals u weet is mijn partij voor een gekozen staatshoofd. Ook al zal deze wens op korte termijn niet vervuld worden, lijkt het ons toch goed als ons toekomstige staatshoofd en zijn verloofde kennismaken met Rotterdam.
Tenslotte zijn beiden uit hoofde van hun toekomstige functie verplicht ook onze stad te representeren.
Het door de gemeente Rotterdam gepubliceerde programma 'van uur tot uur' en berichten in de lokale media doen onze fractie echter vrezen dat Prins Willem-Alexander en Maxima maandag 15 oktober vooral ontvangen worden als toerist en dat van een serieuze kennismaking nauwelijks sprake zal zijn.

Daarom wil de SP-fractie graag antwoord van uw college op de volgende vragen:

1. Van wie is de uitnodiging tot kennismaking uitgegaan?

2. Is het college het met ons eens dat een veel uitgebreider bezoek gewenst is om Rotterdam werkelijk te leren kennen?

3. Zouden in dat programma niet onderdelen moeten worden opgenomen uit onderstaande, niet limitatieve lijst:
- Een bezoek aan de Pauluskerk.
- Een bezoek aan een bijzonder project als kinderdagverblijf ''t Vinkje'.
- Een bezoek aan de dak- en thuislozen bij van Speyk of het Leger des Heils.
- Een kop soep bij Nora Storms.
- Een rit met een echte overvolle tram metro in plaats van de paardentram en de historische tram.
- In plaats van een rit langs, een kijkje in de woningen in Bospolder- Tussendijken en een gesprek met de bewoners zoals verwoord in de film 'Buurtbewoners in Beeld'.
- Een bustocht met 'Not Your Mama's Bus Tour' langs de shit van Rotterdam zoals het Rotterdams Dagblad dat noemde.
- Een demonstratieles op het Skatepark.
- Een Multi-culti maaltijd tussen andere eetgasten in een restaurant in het Oude Westen.
- Een rondleiding door volkstuinders over een van de mooie complexen.
- Een les op de basisschool in de Millinxbuurt
- Een gesprek met de Arabische Jongeren in Rotterdam.

We kunnen ons voorstellen dat U en vele andere Rotterdamse burgers en instellingen deze lijst met andere voorstellen zou willen aanvullen.
De SP-fractie stelt dan ook haar e-mail adres open om deze suggestie te verzamelen: sp@stadhuis.rotterdam.nl, of U kunt gewoon met ons schrijven of bellen: Stadhuis Kamer 9 (010) 417 37 12.

Graag zouden wij nog voor 15 oktober antwoord hebben op deze vragen. Tijdens het bezoek kan dan met het paar een vervolgafspraak gemaakt worden.

Met vriendelijke groet, Hoogachtend, Theo Cornelissen, Fractievoorzitter gemeenteraadsfractie SP
Teilingerstraat 11-E
3032 AN Rotterdam
E-mail , telefoon:(010) 466 80 92 of (06) 20 43 01 96

U bent hier