h

Ledenbijeenkomst Buurten in de Wijken Kralingen-Crooswijk

20 november 2003

Ledenbijeenkomst Buurten in de Wijken Kralingen-Crooswijk

Meer dan twintig leden hadden zich verzameld in Wijkgebouw de Tamboer. Na een kort mondeling verslag van Theo van zijn bezoeken aan oost en west Kralingen en oud en nieuw Crooswijk deze maand brak de discussie los over deelname aan de deelgemeentelijke verkiezingen.
Waarom deden we de vorige keer niet mee en doen we de volgende keer in maart 2006 wel mee in Kralingen-Crooswijk?

Ondanks het feit dat de SP Rotterdam tegen deelgemeentelijk bestuur is, streven we er toch naar in alle deelgemeenten mee te doen in 2006, het bestaat nu eenmaal. Mits we capabele kandidaten kunnen vinden met een goede back-up aan kandidaten. Ze moeten bereid zijn zich bij te scholen en ze moeten het natuurlijk echt willen. Uiteraard moeten ze actief SP lid zijn en in de deelgemeente wonen waar ze zich verkiesbaar stellen. Eerst moet er een stevige kerngroep zijn, een eventuele fractie moet wortels hebben in de wijk. Geen fractie zonder actie.

Er werd gesproken over overlastgevende jongeren op de Lusthofstraat en drugsdealers op het Berkelplein.

Mensen in Crooswijk isoleren zich steeds meer was de strekking. Ze verharden zich. Er is weinig gemeenschapszin, bewoners hebben weinig emotionele binding met de buurt. Sommigen durven na acht uur s'avonds niet meer over straat.
Er werd ook geopperd dat het aan jezelf ligt. Mensen komen niet meer buiten, bellen niet meer bij hun nieuwe buren aan. Je eigen houding is belangrijk voor de sfeer in de straat.

Er wordt ook uitval van leerkrachten gesignaleerd in Crooswijk. Ook zij kunnen de druk vaak niet meer aan.

Ook de tweedeling kwam ter sprake. En het verkleuren van Rotterdam wat volgens de SP geen probleem is. Er is net zoveel instroom als uitstroom in Rotterdam, alleen stromen er veel meer kansarmen in. Armoede heeft jammer genoeg wel vaak een kleurtje. De buurten moeten meer gemixt worden. Maar hoe krijgen we gemengde wijken en scholen? Sociale woningbouw in rijke buurten en middelduur in arme buurten? Sommigen vinden Crooswijk wel goed gemengd.

Rotterdam heeft nooit een groot middenkader gekend, het is immers een arbeidersstad.

Er moeten meer betaalbare woningen komen in Crooswijk en aangepaste woningen (voor gehandicapten). Ook kan de informatievoorziening vanuit de woningcorporaties veel beter.

Er was ook nog een oproep aan migranten die vaak niet zo betrokken zijn met hun eigen problemen. Of men migranten in hun omgeving wilde vragen of ze zich willen melden bij de afdeling om te praten eventueel actief te worden.

Donderdag 15 januari is er een bijeenkomst van de nieuwe kerngroep in Kralingen-Crooswijk.

Terug naar Gemeenteraad, Buurten in de Wijken

U bent hier