h

Bestemming Polderplein

2 januari 2003

Bestemming Polderplein

Rotterdam, 20 december 2002

Schriftelijke vragen aan het college van B & W

Geacht college,

Bewoners van het Polderplein benaderden ons met het volgende probleem. Sinds januari 1995 zijn zij al in onzekerheid over de bestemming van het plein. Er zou gebouwd gaan worden, 9 'gemiddeld dure' woningen, maar tot op heden is daar niets van terecht gekomen. Al twee projectontwikkelaars hebben afgezien van het project omdat het volgens hen niet rendabel was gezien de voor hen te lage verkoopprijs (tot € 170.000). Zodoende ligt het Polderplein nu al zo'n 7 jaar braak, en wordt het gebruikt als kinderspeelplaats en dergelijke zaken. Maar de huidige staat van het plein is verre van ideaal, dus zouden omwoners van het plein heel graag willen dat het plein 'ingericht' werd als plein. Omdat echter de bestemming van het Polderplein nog steeds niet duidelijk is, kan er niet veel gebeuren. Begin juli dit jaar stelde mevrouw E. L. Kuijper u al vragen over het Polderplein. Wat betreft de bestemming van het plein werd haar toen, in juli, gemeld dat het OBR momenteel de deelgemeente adviseert hoe om te gaan met het plan om woningbouw op het plein te realiseren. Als dit niet tot een oplossing zou leiden, zou het OBR u na de zomer gaan adviseren hoe dit project verder van de grond te krijgen.

  1. Dit brengt de SP fractie tot de volgende vragen:
    Bent u het met ons eens dat we, zo vlak voor de kerst, kunnen stellen dat de zomer inmiddels voorbij is?
  2. Lijkt het u ook een goed idee om na zeven jaar eindelijk de knoop door te hakken; woningen bouwen, maar dan ook op korte termijn, of van het Polderplein een echt plein maken?
  3. Gaat u van nu af aan echt haast maken met de besluitvorming, en zoals in juli beloofd de bewoners rond het Polderplein daar actief bij betrekken?
  4. Denkt u ook niet dat het 'upgraden' van de buurt rond het plein evengoed bereikt kan worden door het realiseren van een geweldig buurtplein als door het bouwen van 9 woningen die voor het merendeel van de bewoners in de wijk Feijenoord niet te betalen zijn?

Met vriendelijke groet, Theo Cornelissen,
(010-) 466 80 92 of (06-) 20 43 01 96
Fractievoorzitter SP in de gemeenteraad van Rotterdam

Terug naar Archief

U bent hier