h

Nieuws Feijenoord

13 november 2002

Nieuws Feijenoord

Begroting 2003 - SP Fractie Deelgemeente Feijenoord

Het jaar 2002 zal bij veel mensen die met politiek te maken hebben worden verdrongen als een boze droom. Sommigen doen dat nu al. Want hoewel de wereld om ons heen nogal veranderd is, is het beleid van de hier zittende coalitie dat niet. Ten minste, niet echt.

Wonen, waar dan?
Nou is het ook wat: een rechts en oorlogszuchtig struikelkabinet in Den Haag, een centrumgericht 'bouw voor de rijken' college op de Coolsingel. En hier in Feijenoord? Een (centrum) linkse meerderheid in de raad. Daaruit blijkt dat de kiezers in deze deelgemeente een stuk slimmer zijn dan elders in de stad. Jammer alleen dat gekozen werd voor een centrumlinks DB met een groen randje.
Want het zou eigenlijk bitter noodzakelijk zijn dat er een echt sociaal DB hier zou besturen, ondersteund door de raad, dat ECHT een vuist zou kunnen maken tegenover de krachten van hogere democratische lagen, die toch echt een beleid neerzetten dat zeer schadelijk is voor de inwoners van Feijenoord.
Maar nee, helaas. Afspraken en toezeggingen worden niet nagekomen (Polderplein, Witteveenplein, Bree tracé), samenwerking met de ambtelijke organisatie verloopt stroef en soms is men driekwart jaar na de verkiezingen nog steeds bezig zich in te werken. Ach ja. Natuurlijk wordt er dan onvoldoende serieus rekening gehouden met dit bestuur. Kijk maar naar het proefballonnetje van de plannenmakers van Parkstad. Hoppa! Weer een paar sociale woningen minder! Lek schieten die ballon, en snel ook.
We moeten dus de vuist op tafel slaan en stellen: MEER SOCIALE WONINGBOUW!!! Onze mensen schreeuwen erom!
Motie

Inspraak + Afspraak
Vorig jaar diende de SP-fractie hier een motie in waarin werd opgeroepen minstens eens per jaar een raadsvergadering te houden met op de agenda voorstellen direct aangedragen door de inwoners van de deelgemeente Feijenoord. De reactie was: sympathiek en aardig, maar daar krijg je alleen de beroepszeikers uit de wijken warm voor. Ergo, we hebben helemaal geen zin om onze inwoners een direct en openbaar platform te geven.
Het lijkt ons dat het afgelopen jaar gebleken is dat die zelfde inwoners daar heel anders over denken. Tuurlijk, er zijn 'inspraak avonden' als er weer eens een project wordt uitgevoerd, maar met de inspraak rondom het Bree tracé wordt maar weer eens bewezen dat de definitieve uitkomst daarvan niet eens wordt afgewacht voordat het DB advies geeft aan de Coolsingel. Tuurlijk, er zijn de wijkgerichte commissies, maar die zijn er zelf 'nog niet over uit' hoe, hoe vaak en wanneer de belangstellende en belanghebbende burger mee mag praten. En ga zo maar door. Op papier lijkt het goed geregeld: de burger heeft een stem gekregen in het beleidsproces. Maar in de praktijk is het toch lastig hoor, al die mondige mensen…..
En maar klagen: de burger heeft helemaal geen interesse meer voor de politiek, gek hè? Daarom stelt de SP fractie voor om als raad elk jaar een aantal discussies te houden met de mensen uit de wijken, echte politieke discussies.
Motie discussieavonden

Uit de onderwerpen die daar besproken zijn kunnen we dan eens per jaar een agenda vaststellen voor een extra raadsvergadering, bijvoorbeeld ter afsluiting van het politieke seizoen, waar we zaken bespreken die niet abstract en bestuurlijk zijn, maar echt voortkomen uit wat de mensen hier in deze deelgemeente bezighoud.

Trappen, gooien en rondhangen
In de voorliggende begroting wordt summier ingegaan op het raadsbreed aangenomen initiatiefvoorstel van ons om tijdelijke trapveldjes aan te leggen op slooplocaties. Zonder dat initiatiefvoorstel in het bijzonder te noemen overigens. Wel staat er wat in over speelterreintjes, maar dat was al staand beleid en daar hebben we het dan ook niet over gehad. Het ruim vier maanden geleden door het DB beloofde onderzoeksvoorstel is er tot nog toe nooit gekomen, noch wordt er in de begroting rekening mee gehouden. Niks zeggen, misschien vergeten ze het wel…. Nou, mooi niet dus. In Katendrecht verdwijnt binnenkort het enige trapveldje / basketbalveldje dat die wijk rijk is ten behoeve van woningbouw. Er komt natuurlijk wel op termijn een soortgelijke voorziening voor terug, maar dat is als alles meezit pas anderhalf jaar later. En alles meezitten bij bouwprojecten? Wie gelooft dat nog tegenwoordig? Wie in deze zaal is er zo naïef? Niemand mag ik hopen. Dus: een prachtige gelegenheid voor het uitvoeren van een proefproject om de deugdelijkheid van ons initiatief aan te tonen. Voorlopig zijn er in Katendrecht braakliggende terreinen genoeg waar een tijdelijk trapveld ter overbrugging tot de aanleg van de definitieve voorziening kan worden gerealiseerd. Echt, het kost maatschappelijk en economisch gezien meer als er geen voorzieningen zijn voor rondhangende jongeren die niets te doen hebben dan het aanleggen van zo'n tijdelijke voorziening. Katendrecht moet toch mooier worden dan het nu als is? Geef dan ook de jongeren een kans!
Amendement proefproject initiatiefvoorstel

Zie ook: De moties en het amendement

Quintijn Rijsdijk, fractievoorzitter, Frank Kreukniet, raadslid

Terug naar Feijenoord

U bent hier