h

Rijken weren gehandicapten: 'niet in ons midden gewenst'.

22 oktober 2002

Rijken weren gehandicapten: 'niet in ons midden gewenst'.

Rotterdam, 18 oktober 2002
Betreft: Weigering vestiging huisvesting verstandelijk gehandicapten aan de 's-Gravenweg.

Geacht college,

Wij ontvingen een brief (zie bijgevoegde kopie) waarin door Stichting De Bruggen een opmerkelijk probleem aangekaart wordt.
Zij waren van plan om aan de 's-Gravenweg een pand aan te schaffen t.b.v. huisvesting voor verstandelijk gehandicapten. Dit pand maakt deel uit van een groepje van vijf bungalows. De andere eigenaren van deze 'enclave' hebben deze aankoop nu geblokkeerd, door zich te beroepen op een frase in het reglement van hun eigenarenvereniging. Daarin staat dat zij onderling kunnen beslissen 'wie zij in hun midden wensen op te nemen'.

1. Heeft u hier kennis van genomen?

2. Bent u van plan om deze organisatie antwoord te geven, en ons daar van een kopie te geven?

3. Zijn er in Rotterdam meerdere van dit soort enclaves, waar buren blijkbaar vetorecht hebben over wie er naast ze komt wonen?

4. Is dit niet in strijd met de vrijheid van woningkeuze?

5. Is dit niet in strijd met het beleid om verstandelijk gehandicapten zoveel mogelijk te integreren in de samenleving?

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet, Theo Cornelissen,
(010-) 466 80 92 of (06-) 20 43 01 96
Fractievoorzitter SP in de gemeenteraad van Rotterdam

Terug naar Archief

U bent hier