h

Metropolis 2003?

22 oktober 2002

Metropolis 2003?

Tomaat Nieuws Archief Tomaat

Donderdag 24 oktober gaat ROOD Rotterdam vragen stellen aan wethouder Hulman over het voortbestaan van Metropolis in de komende jaren. Ook zullen alle handtekeningen worden aangeboden die tijdens verschillende acties zijn opgehaald. Meer dan 2000!

Vragen te stellen aan wethouder Hulman, tijdens de bijeenkomst van de commissie Cultuur en Sport op donderdag 24 oktober 2002

ingediend door: ROOD, jongeren in de SP
betreffende: het festival Metropolis

Geachte commissie, geachte wethouder,

Gedurende de zomermaanden zijn wij van ROOD, jongeren in de SP, druk bezig geweest. Niet alleen druk bezig met het genieten van onze zomervakantie, nee, ook waren we bezig met het voeren van actie. Voor het behoud van het festival Metropolis wel te verstaan. Wij stelden o.a. in deze commissie vragen aan wethouder Hulman over wat hij van het festival vond. De wethouder gaf aan dat ook hij het festival belangrijk vond en een "positieve grondhouding" had.
Hierbij kom ik aan mijn eerste vraag:

1. Is de wethouder nog steeds van mening dat Metropolis een belangrijk festival voor Rotterdam en omstreken is?

Vragen stellen was niet het enige wat we deden- we gingen ook de straat op aan de mensen te vragen wat zij vonden van het festival. In totaal haalden wij zo'n 2000 handtekeningen op- hierbij overhandig ik ze aan de wethouder. Hierbij kom ik aan mijn tweede vraag:

2. Is de wethouder bekend met het grote draagvlak voor dit festival?(dit kunt u afleiden aan onze grote hoeveelheid handtekeningen…)

De editie 2002 ging niet door. De organisatie van Metropolis schreef een verbeterplan, om het festival in 2003 te laten doorgaan volgens het oude concept: een gratis festival, toegankelijk voor iedereen. Nu kom ik op mijn derde en meest brandende vraag:

3. Gaat er in 2003 plaatsvinden een festival, volgens de formule van Metropolis 2001, dus op de eerste zondag van juli en gratis in het Zuiderpark voor veelbelovende muziekgroepen?

Alvast bedankt voor het beantwoorden van de vragen
namens ROOD, jongeren in de SP

Frank Menzel
p/a Teilingerstraat 21a
3032 AP Rotterdam
010-707 48 78

Terug naar Archief

U bent hier