h

Moties begroting Alexander 2002

18 december 2001

Moties begroting Alexander 2002

MOTIE

De deelgemeenteraad van Prins Alexander in vergadering bijeen op 17 en 18 december 2001, ter behandeling van de beleidsbegroting 2002

Overwegende dat

Informatie verstrekking naar de burger van groot belang is

Verzoekt het dagelijks bestuur

Om met ingang van 2002 naast de agenda ook een beknopt verslag van de raadsvergaderingen te plaatsen op de deelgemeentelijke pagina, zodat de burger op een objectieve manier kennis kan nemen van hetgeen is besloten .

En gaat over tot de orde van de dag.

Dick Groeneweg
Geertje Boekhoudt


MOTIE

De deelgemeenteraad van Prins Alexander in vergadering bijeen op 17 en 18 december 2001, ter behandeling van de beleidsbegroting 2002

Overwegende dat

Het belangrijk is dat ook de jongeren hun stem kunnen laten horen

Verzoekt het dagelijks bestuur

Onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de bewonersorganisaties uit te breiden met een jeugdcommissie.
De begeleiding zou gedaan moeten worden door het opbouwwerk en/of het jongerenwerk.

En gaat over tot de orde van de dag.

Dick Groeneweg
Geertje Boekhoudt


MOTIE

De deelgemeenteraad van Prins Alexander in vergadering bijeen op 17 en 18 december 2001, ter behandeling van de beleidsbegroting 2002

Overwegende dat

De uitgangspunten voor alle wijken binnen de deelgemeente gelijk zijn

Verzoekt het dagelijks bestuur

Per brief een krachtig protest te laten horen aan de Stadsregio over de omzetting van 500 goedkope eengezinswoningen in 250 dure eengezinswoningen in Nesselande (met afschrift naar de gemeenteraad en de staatssecretaris van volkshuisvesting)

En gaat over tot de orde van de dag.

Dick Groeneweg
Geertje Boekhoudt


MOTIE

De deelgemeenteraad van Prins Alexander in vergadering bijeen op 17 en 18 december 2001, ter behandeling van de beleidsbegroting 2002

Overwegende dat

De verkeersveiligheid gediend is met een deugdelijke bestrating

Verzoekt het dagelijks bestuur

Om in het kader van de integrale aanpak alsnog de Tattistraat, Rodaristraat en de Kromhoutstraat te betrekken bij de herinrichtingsplannen van de Dosiostraat, de Vignolastraat en de Van Heukelomstraat, waarbij de Tattistraat de eerste prioriteit zou moeten krijgen, gezien de slechte staat waarin deze straat zich bevindt

En gaat over tot de orde van de dag

Dick Groeneweg
Geertje Boekhoudt


MOTIE

De deelgemeenteraad van Prins Alexander in vergadering bijeen op 17 en 18 december 2001, ter behandeling van de beleidsbegroting 2002

Overwegende dat

Het belangrijk is dat ook jongeren hun stem kunnen laten horen

Verzoekt het dagelijks bestuur

Bewonersorganisaties op te dragen zich uit breiden met een jeugdcommissie.
De begeleiding van de jongeren zou gedaan moeten worden door het opbouwwerk en/of het jongerenwerk

En gaat over tot de orde van de dag.

Dick Groeneweg
Geertje Boekhoudt

U bent hier