h

Vragen eiland van Brienenoord

20 december 2001

Vragen eiland van Brienenoord

Geacht college,

Het Rotterdams Dagblad meldt op 20 december 2001 dat het Wereld Natuurfonds dreigt zich terug te trekken van het Eiland van Brienenoord, omdat zij zich niet kunnen vinden in de plannen van de gemeente.

De SP-fractie heeft hierover de volgende vragen:

  1. Klopt het dat de omvang van het hotel in de plannen verder zijn toegenomen?
  2. Is er al meer zekerheid over de komst van het hotel?
  3. Klopt het dat naast het hotel in het complex 50 appartementen opgenomen gaan worden?
  4. In hoeverre strookt het plan met het convenant dat gesloten is met het WNF?
  5. Bent u het met de SP fractie eens dat de bouw van 50 appartementen op het Eiland van Brienenoord onwenselijk is, en dat gekozen moet worden voor de maximale bescherming en het goede beheer van het groen op het eiland in samenwerking met het WNF?

In afwachting van uw antwoorden, met vriendelijke groet,
Mathijs Spaas, SP gemeenteraadslid.

U bent hier