h

Motie budgettraining

30 november 2001

Motie budgettraining

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 22 november 2002 ter bespreking van het initiatiefvoorstel inzake Schuldhulpverlening en budgethulp aan jongeren,

Constaterende dat,

- Uit onderzoek van onder andere het NIBUD blijkt dat veel jongeren onvoldoende voorbereid zijn op hun zelfstandigheid met name wat betreft het leren omgaan met geld,

- Uit onderzoek blijkt dat in Rotterdam een groot percentage jongeren te maken heeft met problematische schulden,

Overwegende dat,

- (Problematische) schulden bij jongeren zoveel mogelijk voorkomen moeten worden,

- Het initiatiefvoorstel Schuldhulpverlening en budgethulp goede voorstellen bevat inzake budgettraining door uitbreiding van het GAB met een jongerenvoorlichter, het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal en een internetsite,

Verzoekt het college,

Dekkingsmiddelen te zoeken zodat deze voorstellen zo spoedig mogelijk en bij voorkeur vanaf 1 januari 2002 gerealiseerd kunnen worden,

En gaat over tot de orde van de dag,

Ineke palm
Theo Cornelissen
Mathijs Spaas

M. Couwenberg (Stadspartij)

De gemeenteraad nam de motie Palm van de SP aan waarin het College werd gevraagd om in de begroting de benodigde financiele middelen te vinden zodat de voorstellen per 1 januari 2002 kunnen worden uitgevoerd.
Het college steunde de motie niet, evenals Groenlinks, CDA en D66.

U bent hier