h

Gebiedscommissie Delfshaven

Foto: SP

Onze mensen

1. Ineke Palm, Spangen, gezondheidszorgonderzoeker en huidig vice-voorzitter gebiedscommissie Delfshaven

'We hebben veel bewoners kunnen ondersteunen in hun plannen voor de wijk of buurt. Dat is belangrijk, mensen moeten niet alleen meepraten, maar vooral meebeslissen.'

2. Shahrokh Ashraf, Nieuwe Westen, student bedrijfseconomie

'Jongeren in Rotterdam hebben hun vertrouwen in de Nederlandse politiek verloren, omdat ze vinden dat er niet naar hun stem geluisterd wordt. Ik wil daar verandering in brengen, door het bijeen brengen en helpen van jongeren op gebieden zoals school, werk en het helpen met het herstellen van clubhuizen die bedoeld waren voor jongeren, maar waarop veel bezuinigd is.'
 

3. Alexandra Ribeiro Bártolo, Coolhaven, student psychologie

'Samen op de groene fiets door Delfshaven! Jong en oud op de fiets zo zien we het graag, maar er zijn meer fietsnietjes nodig om overlast en het stelen van fietsen tegen te gaan. We willen meer ruimte voor groen, schone straten, groene pleinen in plaats van stenen en behoud van bestaande speelplaatsen. We ondersteunen de vele groene initiatieven van buurtbewoners en willen meer parken in zelfbeheer. Delfshaven is kleurrijk en divers en dat vieren we graag, binnen maar ook buiten, met elkaar!'

 4. Youri Berends-Albeda, Nieuwe Westen, arts

Delfshaven is een wijk met veel verhalen. Verhalen die zich meestal achter voordeuren afspelen waar we niets vanaf weten. Verhalen van mensen met grote plannen en creatieve ideeën. Maar soms ook schrijnende verhalen. Van mensen die zorg nodig hebben, maar die niet krijgen. Van mensen die de eindjes net aan elkaar kunnen knopen. Wij willen ruimte geven aan mensen die zich willen ontplooien en hulp aan de mensen die dat nodig hebben.
Daarbij moeten we speciale aandacht hebben voor 'verwarde personen'. Deze mensen die professionele hulp nodig hebben, moeten dat ook krijgen en niet overgeleverd zijn aan een web van ingewikkelde regelgeving en onmogelijkheden. We willen goede zorg dichtbij door de verschillende zorgverleners met elkaar in contact te brengen om deze problematiek tijdig te signaleren en ruimte te geven voor dat wat noodzakelijk is om deze mensen tijdig goede zorg te bieden.'

 5. Dirk Mellema, Nieuwe Westen, journalist

Mijn ideeën voor ons gebied zijn de volgende:

  1. Jongerencentra, die in de jaren negentig zijn opgeheven, moeten terugkomen. Muziek maken, dansles volgen en huiswerk maken met begeleiding als dat nodig is.
  2. De bibliotheek in de Vierambachtstraat, waar veel jongeren kwamen, werd wegbezuinigd. Onderwijzers in de wijk spraken daar schande van. De 'bieb' moet terugkomen.
  3. De gesloten kleine politiebureaus, waar vooral wijkagenten actief zijn, moeten worden heropend.
  4. In de vele straten met uitsluitend woningen, zoals in Spangen, moeten terrasjes komen, goed voor de sociale controle en sociale contacten.

 6. Mieke Luiten, Oud Mathenesse, medewerker museum

'Mijn naam is Mieke Luiten, ben 39 jaar oud en woon sinds veertien jaar in Oud Mathenesse. Ben werkzaam als museumdocent en ik heb me aangemeld voor de gebiedscommissie Delfshaven omdat ik vind dat de wijk waar ik in woon helaas achteruit aan het gaan is qua onder andere hygiëne en veiligheid. Ik wil graag mijn steentje bijdragen door mee te denken hoe we dat kunnen verbeteren zowel in de wijk waar ik woonachtig ben als ook in de andere wijken in Delfshaven die met ditzelfde probleem te kampen hebben. Ik hoop dat we met zijn allen tot een goed plan kunnen komen om deze verbeteringen te realiseren.'

 7. Bekir Akyayci, Schiemond, medewerker Piekfijn

'Als lid van Buurt Bestuurt zet ik mij actief in voor de veiligheid en leefbaarheid in Schiemond. Mensen moeten zich veilig voelen in de wijk. Gelukkig zijn er veel van dit soort groepen in heel Delfshaven, die weten wat er niet goed gaat in hun buurt en daar aan werken. Bijvoorbeeld onveilige verkeerssituaties, ophoping van vuil of problemen met parkeren. Ik werk graag samen met ze om te zorgen voor een veiliger en schoner Delfshaven.
Ik werk bij Piekfijn, de kringloopwinkel waar oude, goede spullen opnieuw worden gebruikt om te voorkomen dat deze bij het restafval verdwijnen. De meeste klanten bij ons komen niet uit idealistische redenen maar vooral om financiële. Mensen die het niet breed hebben zoals ouderen, studenten en vluchtelingen. Maar ook verzamelaars. We hebben veel mooie spullen en het is goed deze opnieuw te gebruiken. Wel vind ik dat we veel meer moeten doen om de armoede in de stad aan te pakken. Het is een schande dat een op de vier kinderen in armoede opgroeien.'

 

8. John Seip, Nieuwe Westen, acrobaat

'Vroeger gaf ik les in Acrobatiek. In de omschrijving stond: Acrobatiek is vallen en opstaan, is plezier hebben met elkaar, is spannend en tegelijkertijd ontspannend. Je hoeft niet sterk en lenig te zijn om mee te kunnen doen, wel dien je te beschikken over een beetje lef en doorzettingsvermogen. Eigenlijk geldt dat ook voor de SP.'

 

9. Massret Hunzai, Spangen, medewerker sociaal domein

'Waarom SP? Omdat het een partij is met leden die zich daadwerkelijk bezighouden met zaken die ertoe doen! We werken voor u en met u, en niet alleen tijdens de verkiezingsperiode. Stem 21 maart voor werkgelegenheid, betaalbare woningen en alles wat Nederland, Rotterdam en Delfshaven sociaal maakt.'

 10. Floor van Dongen, Nieuwe Westen, fotograaf, kunstenaar

'SP-politiek is nu harder nodig dan ooit, in Delfshaven! Door de verrechtsing in politiek Rotterdam de laatste jaren, merk ik dat het sociale aspect ernstig onder druk komt te staan en dreigen steeds meer sociale voorzieningen in ons land en in onze stad Rotterdam te verdwijnen. Het is de uitgelezen taak van de SP om dit tegen te houden en bewaken, en zelfs terug te draaien.
De armen worden armer en aan hun lot overgelaten, en de rijken krijgen er steeds méér bij, terwijl zij dat totaal niet nodig hebben. Wij maken Nederland weer sociaal en rechtvaardig. In het bijzonder in Delfshaven, waar die maatschappelijke verschillen helaas heel duidelijk zichtbaar zijn en deze kloven gedicht en overbrugd moeten worden. Maak Delfshaven weer
sociaal en rechtvaardig, stem op de SP!'

 11. Amar Kandrouchi, Nieuwe Westen, medwerker belwinkel

'Ik heb goed nagedacht over de wijk Delfshaven en de stad Rotterdam in het algemeen. In de wijk Delfshaven wonen de meesten in armoede. Ik vindt dat er een verandering moet komen in ons gebied, zodat er geen verschillen zullen zijn tussen mensen onderling. Door armoede te bestrijden zullen die verschillen tussen mensen afnemen. Wat ik belangrijk vindt zijn de volgende termen: sociaal, duurzaamheid en inclusief. Door samen te werken kunnen we een nieuw, beter Rotterdam maken!'

 12. Loran Reemer-Brandenburg, Spangen, ondernemer Rauwdouwer

'Ik ben een niet geboren Rotterdammer, maar momenteel niet weg te krijgen. Ik ben naar Rotterdam gekomen voor wat het al had en heeft gehouden: de rauwheid en pracht.
Ik ben nu druk horecaondernemer op Coolhaven maar neem tijd om meer terug te doen voor de buurt, wijk en stad. De SP belichaamt voor mij de kans om weerstand te bieden, tegendraads, zorgzaam en eigen.'

 13. Errol Blinker, Spangen, medewerker GGZ

 14. Joey den Broeder, Middelland, IT-consultant

 15. Pieter Schol, Middelland, art-director en journalist, raadslid

Foto: SP

Speerpunten

Meer macht aan de bewoners
Via couleur lokaal, right to challenge, buurtbudgetten en ambtenaren die niet sturen maar ondersteunen.Baas in eigen buurt.

Aanpakken van armoede-, taal en gezondheidsachterstanden
Met een armoedeplatform werken we vanuit de buurt om armoede te bestrijden en om te werken aan gezonde wijken. Met bewonersinitiatieven en professionals bouwen we samen verder aan voldoende en goede voorzieningen in de wijk.

Jongeren aan het woord
Jongeren moeten een duidelijke stem krijgen in de buurt. En eigen plekken zoals jongerenhuiskamers, sportvelden en studio's. Met jongerenwerkers werken we aan schulden, schooluitval, opleiding en werk. Scholen en gemeente moeten samenwerken om te zorgen dat álle jongeren een goede stageplek vinden.

Wijken groener en veiliger
Meer parken in zelfbeheer, aanpak van stenige pleinen, meer fietsnietjes, behoud van speeltuinen en speelplekken. Meer wijkagenten en laagdrempelige wijkposten, aandacht voor schone wijken en verkeersveiligheid. Steun voor Buurt bestuurt groepen.

Betaalbaar wonen en ondernemen
Voldoende betaalbare woningen en kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen.Leegstaande panden moeten voor betaalbare huren ter beschikking komen aan creatieve en startende ondernemers, wijkgerichte (buurt)initiatieven en coöperatieve initiatieven.

Meer cultuur en iedereen hoort erbij
Delfshaven kan nog meer bruisen. Er zijn veel broedplaatsen voor cultuur en dat kan nog veel meer. Cultuur bindt en voorkomt uitsluiting. In Delfshaven willen we dat iedereen er bij hoort. Geen (arbeids-)discriminatie en geen uitsluiting.

Foto: SP

U bent hier