h

Tom Weerdmeester

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

Tom Weerdmeester is geboren en getogen Rotterdammer. Hij is 26 en woont sinds een paar jaar in Oud-Mathenesse, Delfshaven.

Na zijn opleiding mbo MMZ4 specialiseerde hij als persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg. Naast zijn raadslidmaatschap, sinds 2014, werkt hij op een woning voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking.

Waarom ging je ooit de politiek in?

Samen met de jongeren van ROOD voerde ik al langer actie voor scholieren in het MBO, onder andere voor een gratis OV-kaart. Als dingen niet deugen, dan moet je ze veranderen. Dat kan buiten de raad, maar ook daarbinnen. Al praat ik nog steeds liever eerst met de mensen die de gevolgen van bepaalde beslissingen gaan ondervinden. Daarna kijk ik naar de stukken die het college erover stuurt.

Neem de discussie over de aanleg van de A13/16. Er is een heel circus opgetuigd met inspraaktafels voor de omwonenden. Deze mensen staken daar maandenlang vrije tijd in en kwamen met heel goede alternatieve om de weg zo in te passen dat hij zo min mogelijk overlast zou veroorzaken. Die alternatieven zijn toen puntje bij paaltje kwam zonder blikken of blozen van tafel geveegd. En nu wordt de weg goedkoop doorgedramd want 'het gaat om de economie toch?' Maar de mensen zitten nog jarenlang met de stank en herrie.

Waarom heb je je opnieuw kandidaat gesteld?

Ik vind het nog steeds belangrijk om mensen die je vaak het minst hoort ook een politieke stem te geven. En er is nog een boel te doen om de omslag naar duurzame energie ook eerlijk te laten verlopen. Dus dat werk zou ik graag voortzetten.

Stel, geld speelt geen rol, wat is dan het allerbelangrijkste wat je de komende vier jaar voor Rotterdam voor elkaar zou willen krijgen?

Ik zou graag een basisinkomen realiseren voor alle Rotterdammers.

Wat is je favoriete plek in Rotterdam en waarom?

Mijn favoriete plek is de Binnenrotte op marktdag: daar komt echt heel Rotterdam samen.

Wat de kiezer verder per se nog van je moet weten...

Je verwacht het niet van een socialist, maar mijn lievelingskleur is blauw.

Terug naar de kandidatenlijst.

U bent hier