h

Geen gemeentelijke taken zonder knaken!

13 maart 2024

Geen gemeentelijke taken zonder knaken!

Foto: SP

Gemeentelijke taken komen in de knel te zitten. Thuiszorg en jeugdzorg worden versoberd. Ouderen, zieken en kinderen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. En dan krijgen gemeenten vanaf 2026 nog een éxtra korting waardoor ze financieel in het ravijn worden gejaagd. De SP heeft met succes een voorstel ingediend om het nodige geld voor gemeenten veilig te stellen. Het is nu aan de formerende partijen om dat waar te maken.  

In Rotterdam heeft de SP fractievoorzitter, Theo Coskun op 15 februari in de gemeenteraad de motie ‘ Zonder geld geen gemeenten’ ingediend. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. Dezelfde motie is in het hele land al in ruim 300 gemeentes door ruim 1100 raadsleden ondertekend. De gemeentes maken zich ernstige zorgen. Vooral nu gemeentes steeds  meer taken krijgen van de overheid, maar daar tegenover steeds minder budget staat.  

Theo Coskun: ‘Geen gemeentelijke taken zonder knaken! Gemeenten moeten een fatsoenlijke vergoeding uit het gemeentefonds krijgen om alle taken goed uit te kunnen voeren. De SP ontvangt dagelijks berichten van bewoners die ten einde raad zijn omdat door wachttijden en bezuinigingen niet de broodnodige voorzieningen geleverd worden. Dit moet voorkomen worden! De SP zal er alles aan doen zodat gemeenten ook het geld krijgen dat er nodig is zodat bewoners niet de dupe worden van onnodige bezuinigingen.’ 

De SP is een landelijk meldpunt ‘Geen taken zonder knaken’ gestart. Raadsleden en bewoners kunnen een melding maken van bezuinigingen in hun gemeente: https://doemee.sp.nl/bezuinigingen 

Reactie toevoegen

U bent hier