h

Rotterdammers slaan alarm om asociale woonvisie

22 februari 2024

Rotterdammers slaan alarm om asociale woonvisie

Foto: SP Rotterdam

Vele Rotterdammers maken zich zorgen om de nieuwe woonvisie en slaan daarom alarm. Het aantal sociale woningen wordt niet verhoogd, het aantal dakloze Rotterdammers stijgt en Rotterdammers krijgen geen verregaande zeggenschap over de leef- en woonomgeving. Emin Basoglu van de SP fractie: 'Het is alarmerend dat wethouder Chantal Zeegers niet kiest voor meer sociale woningen en meer zeggenschap voor bewoners. Velen, inclusief de wethouder, zouden lessen trekken uit de sloop van de Tweebosbuurt, maar helaas is daar niets of weinig van terug te zien. De SP ziet dat mensen terecht in opstand komen tegen de asociale woonvisie en het recht op de stad eisen.'

In januari is de nieuwe woonvisie besproken. Ondanks het verzoek van de SP en andere partijen om te kiezen voor meer sociale woningen, is de wethouder van plan om alleen het absolute aantal sociale woningen op peil te houden. Wat de SP betreft is dit onacceptabel. Daarom slaan Rotterdammers alarm. In heel Rotterdam worden er Woonalarm posters opgehangen. Op Rotterdam.SP.nl/Woonalarm kan iedereen in actie komen.

Woensdag 28 februari wordt de woonvisie besproken in de commissievergadering en op 14 maart wordt de definitieve woonvisie vastgesteld in de gemeenteraad. Recht op de Stad organiseert op donderdag 7 maart een bijeenkomst over betaalbaar wonen: https://rechtopdestad.nl/bijeenkomst-betaalbaar-wonen-hoe-dan/

De SP vindt deze woonvisie om vele redenen nog steeds alarmerend: Woonalarm: een sociale woonvisie is nodig! De SP zal er alles aan doen om van deze asociale woonvisie een sociale woonvisie te maken.

Emin Basoglu van de SP fractie: 'Niets is belangrijker dan het recht op huisvesting en dat kan je niet zomaar overlaten aan de markt. Daarom blijft de SP pleiten voor een leegstandsverordening, 40 procent sociale woningbouw en meer zeggenschap voor bewoners over de woon- en leefomgeving. En als de markt het recht op betaalbare huisvesting niet kan garanderen, dan moet de gemeente het doen.'

Reactie toevoegen

U bent hier