h

Help mee om de Pompenburgflat te redden!

18 januari 2024

Help mee om de Pompenburgflat te redden!

Foto: SP Rotterdam

Op woensdag 24 januari om 19:30 (locatie: Nivon, Dirk Smitsstraat 76) organiseert de SP samen met bewoners van de Pompenburgflat een informatie- en actieavond. De gemeente onderzoekt momenteel of de plannen voor de RISE-ontwikkeling haalbaar en betaalbaar zijn. Rotterdammers kunnen tot 1 februari bezwaar maken op het ontwerpbestemmingsplan en milieueffectrapport.

Emin Basoglu van de SP-fractie: ‘Het blijft bezopen om 226 sociale huurwoningen met A-energielabels te slopen. Sloop van dit iconische gebouw is slecht voor Rotterdam en het milieu. Schandalig dat Wethouder Zeegers van Bouwen én Klimaat met een nieuwe woonvisie ervoor kiest om dit omstreden sloopplan door te drukken. Ik roep iedereen op om naar de actieavond te komen en samen een vuist te vormen tegen dit bezopen sloopplan’

Bewoners en belangstellenden kunnen een zienswijze indienen tegen het plan van de gemeente, Havensteder en de projectontwikkelaar. Tijdens de avond kan iedereen hier hulp bij krijgen en er zal ook teruggeblikt worden op alles wat er is gedaan om de onnodige sloop van de Pompenburgflat tegen te houden. Ook vervolgacties zullen worden besproken.

Kom naar de actieavond woensdag 24 januari 19:30 en help mee om de Pompenburgflat te redden!

Reactie toevoegen

U bent hier