h

Het Rotterdamse Woonakkoord

3 februari 2023

Het Rotterdamse Woonakkoord

Foto: SP Rotterdam

Op 1 februari is in de commissievergadering het Woonakkoord besproken. Het Rotterdams woonbeleid moet snel verbeterd worden! Inzet van de SP is om het Woonakkoord te toetsen aan de uitgangspunten van Recht op de Stad.

Emin Başoğlu van de SP Fractie: 'We zitten in de ergste wooncrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Steeds meer Rotterdammers kunnen geen betaalbare woning vinden. Ons alternatief voor de wooncrisis is goed en betaalbaar volkshuisvesting.'

Wat de SP betreft moeten we het woonakkoord gaan toetsen aan de uitgangspunten van Recht op de Stad zoals geformuleerd in het ‘Betere plan voor wonen in Rotterdam’ uit 2021.

De tien concept uitgangspunten zijn door de SP van commentaar voorzien en we hebben alternatieven voorgesteld. Het terugdringen van dak- en thuisloosheid moet bijvoorbeeld een topprioriteit zijn. In een volgende commissievergadering worden de uitgangspunten van het Woonakkoord verder uitgewerkt.

Bekijk hieronder het filmpje:

Update: Het woonakkoord is op 8 maart 2023 overhandigd aan de wethouder Wonen.

Reactie toevoegen

U bent hier