h

Toekomst tramnetwerk veiligstellen

14 november 2022

Toekomst tramnetwerk veiligstellen

Foto: SP Rotterdam

Het college wil het tramnet in Rotterdam flink aanpakken. Wethouder Karremans heeft 3 verschillende voorstellen laten uittekenen. Voor de SP is duidelijk dat elk voorstel een achteruitgang is van het openbaar vervoer in onze stad. De plannen zijn een verkapte bezuiniging.

De plannen wijzen op het schrappen van een flink aantal haltes en zelfs delen van lijnen.  Zo zou er op de Nieuwe Binnenweg geen tram meer zijn evenals de noordelijkste punt van Noord en delen van Kralingen. Het tramnet op zuid wordt relatief het meest gespaard, omdat de tramlijnen daar vaak aparte baanvakken hebben en daardoor sneller kunnen rijden. Gebruikers van het OV moeten volgens het voorstel vaker overstappen en – deels – de metro gaan gebruiken.

Het is duidelijk dat grote groepen er door de voorgestelde plannen op achteruit gaan. De SP heeft daarom in de commissievergadering vragen gesteld over de noodzaak van deze aanpassingen.

Volgens SP-burgerlid Just Hovens Greve is het paradepaardje van wethouder Karremans, de snelheidswinst, minimaal en hebben de voorgestelde opties grote impact op gebruikers van het OV.
Twee insprekers tijdens de commissievergadering van Rover en METROCOV hebben ook vraagtekens bij de voorstellen.

De wethouder heeft het rapport met de drie voorstellen naar de wijkraden gestuurd, waarna hij met een definitief plan komt.

De SP zal de uitwerkingen hiervan op de voet volgen, want deze verkapte bezuiniging moet worden voorkomen.

Reactie toevoegen

U bent hier