h

SP vraagt kwijtschelding eerste parkeervergunning voor lage inkomens

17 november 2022

SP vraagt kwijtschelding eerste parkeervergunning voor lage inkomens

Foto: SP Rotterdam

In veel wijken binnen de ring is betaald parkeren al ingevoerd en binnenkort gaat de gemeente dit ook invoeren in Rotterdam Zuid. Daarnaast wordt de tijd van betaald parkeren opgerekt naar 23:00 uur. De SP begrijpt dat buitenruimte schaars is en het openbaar vervoer gestimuleerd moet worden. Aan de andere kant zijn er Rotterdammers met een laag inkomen die hun auto nodig hebben voor hun werk, bijvoorbeeld omdat ze op verschoven uren werken.

In de commissie mobiliteit heeft de SP daarom gevraagd om de kosten voor een eerste bewonersvergunning kwijt te schelden voor inwoners met een inkomen tot 130% van het minimumloon. Daarnaast hebben wij de verantwoordelijk wethouder gevraagd te kijken naar extra mogelijkheden voor mantelzorgers die parkeerplekken gebruiken binnen de ring.

Samen met de ChristenUnie heeft de SP tijdens het begrotingsdebat een amendement ingediend voor de kwijtschelding van een eerste bewonersvergunning voor inwoners met een inkomen tot 130% van het minimumloon. Helaas heeft ons voorstel geen meerderheid gehaald in de raad.

Reactie toevoegen

U bent hier