h

Armoedebestrijding is geen verdienmodel!

31 augustus 2022

Armoedebestrijding is geen verdienmodel!

Foto: SP Rotterdam

Vandaag heeft fractievoorzitter Theo Coşkun in de commissievergadering forse kritiek geleverd op de plannen van de wethouder om geld te investeren in het Sociaal Impact Fonds Rotterdam (SIFR). De SP vindt het onacceptabel dat er 2,5 miljoen euro met winstoogmerk wordt geïnvesteerd in het overbodige fonds SIFR. Wat de SP betreft kan het geld beter direct worden besteed aan armoedebestrijding door de gemeente.

Fractievoorzitter Theo Coşkun: ‘Zoals iedereen die Turks, Koerdisch of Arabisch spreekt, betekent Sifr ook “Niets” of “Nul”. Toen ik dit voorstel tot deelname aan SIFR en de investering daarin van twee en een half miljoen euro las, dacht ik eerst 'wat is dit nou weer?' en toen ik nog eens goed keek wist ik 'dit is NIKS, dit wordt ook nooit IETS' dit is van 'nul en generlei waarde' oftewel 'waardeloos' oftewel NUL, het woord SIFR zegt het al.’

De armoede in Rotterdam is groot, al tientallen jaren leven teveel Rotterdammers onder de armoedegrens. Er wordt door heel veel ambtenaren en goedwillende Rotterdammers hard aan gewerkt om die armoedecijfers naar beneden te halen en vooral om arme Rotterdamse gezinnen en hun kinderen een menswaardige toekomst te bieden. Dat moeten we als gemeente vooral ook blijven doen. Op allerlei niveaus zijn ook SP-leden actief op dit gebied. Zowel lokaal als nationaal. Want armoede is geen keuze, dat overkomt je en juist de SP gaat bij uit van respect voor ieders menselijke waardigheid, op basis van gelijkwaardigheid en dat kan alleen door de solidariteit tussen Rotterdammers te organiseren.

Nu heeft de vorige gemeenteraad bedacht om naast andere middelen ook 2,5 miljoen euro van de opbrengst van de verkoop van Eneco te besteden aan armoede. Maar dan wel onder de voorwaarde van 'bezit voor bezit'.

Daarom is SIFR uitgevonden, een coöperatie die sociale ondernemers helpt bij de armoede bestrijding. Maar dan wel onder de voorwaarden van een 'revolverend fonds' oftewel over 10 jaar moet de gemeente die 2,5 miljoen weer terugkrijgen en men wil een jaarlijks rendement van 2 tot 3% oftewel nog zo'n half miljoen in 10 jaar. En die cooperatie SIFR dan weer onder leiding van SIFR BV.

Volgens de SP is dat niet innovatief, maar pervers. Armoede is geen verdienmodel en zou dat ook nooit mogen worden. Weer een staaltje van veel te ver doorgeschoten marktwerking. Natuurlijk zijn er genoeg grote en kleine initiatieven van organisaties en mensen die de gemeente willen helpen bij het oplossen van het armoedevraagstuk. Gelukkig maar. De gemeente heeft zelf de Kredietbank en er zijn ook talloze grote en kleine welzijnsinstellingen die hier een rol bij spelen. Met alle liefde en vakmanschap doen ze dat. Die instellingen geven we daarvoor subsidie of een opdracht. We moeten dat blijven doen.

Met SIFR wordt daar een tussenhandelaar tussen geschoven. Een tussenhandelaar waar onnodig veel geld in wordt gestopt. Eerst dus 2,5 miljoen en later nog miljoenen wat dan weer terugverdiend moet worden volgens de regels.

De adviescommissie Eneco waarschuwde hier al voor. Zij achtte de kans op het terugkrijgen van die 2,5 miljoen zeer klein in. Het voorgeschotelde businessmodel werd door die commissie bestempeld als 'naar succes geschreven' oftewel 'wishful thinking' oftewel 'gebakken lucht'. Niks revolverend dus en wat de SP betreft moet je dat ook niet willen bij armoedebestrijding. Socialistische coöperaties hadden vroeger de leus “Niet voor het gewin, maar voor het gezin.“

De gemeente Rotterdam moet gewoon doorgaan met effectief armoedebeleid. Natuurlijk kun je daarbij samenwerken met particuliere fondsen en rijke weldoeners. In de culturele sector is dat normaal. Een coöperatief fonds kan dan nuttig zijn. Om dat te kunnen beheren heb je geen SIFR BV nodig met die gigantische overheadkosten.

Zo werken stichtingen zonder winstoogmerk en zo zou ook een coöperatief fonds rond armoede en schuldhulpverlening moeten werken. Zonder winstoogmerk. Rond armoede en schuldhulpverlening zou een gezamenlijke initiatievenpot vast wel nuttig zijn. Maar noem dat dan geen SIFR maar gewoon op zijn Rotterdams “SamSam”-fonds. Kortom, een gezamenlijk fonds is prima, maar SIFR is gewoon niks.

Theo Coşkun: ‘Vandaag heeft de SP-fractie met succes ervoor gezorgd dat het onderwerp SIFR voorlopig van de agenda is gehaald. Volgens de SP is SIFR een volstrekt overbodige strijkstok en is het pervers om daar 2,5 miljoen in te stoppen. Hopelijk komt van het nu toegezegde uitstel ook afstel’

 

Reactie toevoegen

U bent hier