h

Het gaat maar door!

17 juni 2022

Het gaat maar door!

Foto: SP Rotterdam

Op donderdag 16 juni 2022 is het coalitieakkoord 2022-2026 besproken in de gemeenteraad. Leefbaar Rotterdam, DENK, D66 en VVD vormen samen het college en hebben het akkoord ‘Eén stad’ geschreven. SP Rotterdam fractievoorzitter Theo Coşkun: ‘Als je het gelezen hebt dan denk je 'Het gaat maar door'. Ik heb het 3 keer gelezen en denk dat een beter titel was geweest 'We gaan gewoon door'. Ruim 60 pagina’s om uit te leggen dat men eigenlijk niks wil veranderen.'

De hele inspreekbijdrage van Theo Coşkun bij het debat over het coalitieakkoord 2022-2026:

'Als nummer 12 in de rij vanmiddag kan ik niet anders concluderen dan dat er al heel veel gezegd is maar dat we vooral zitten te wachten op een coalitie en een college dat iets gaat doen! Het papier is geduldig, zelfs in de stad van Geen Woorden Maar Daden.

Sinds het kruisverhoor afgelopen dinsdag met de 9 beoogde wethouders begrijp ik dat dit de Coalitie wordt van het Neo-Pragmatisme. Geïnspireerd door het filosofie proefschrift van de enige vrouw naast 10 mannen in het nieuwe college van B&W.

De SP vraagt zich af wat de gewone Rotterdammers opschieten met al die praatjes voor de vaak. Als ik nu met mijn buren in de Agniesestraat spreek dan willen ze weten wat we gaan doen aan de alsmaar stijgende prijzen voor energie, de steeds duurder wordende boodschappen, de huurverhoging per 1 juli, de naweeën van Corona, de oorlog die misschien nog dichter bij komt en nog zo wat. Over dat alles helaas niks in dit Coalitie Akkoord.

De titel is “Eén Stad”, en als je het gelezen hebt dan denk je “Het gaat maar door”, ik heb het 3 keer gelezen en denk dat een beter titel was geweest “We gaan gewoon door”. Ruim 60 pagina’s om uit te leggen dat men eigenlijk niks wil veranderen. De eigen accenten van VVD-D’66-DENK-Leefbaar passen op minder dan 2 A-4 tjes.

Vandaag precies 3 maanden geleden deden de kiezers hun uitspraak over wie aan het roer moet staan van onze stad. Dat nieuwe college had er binnen 3 weken kunnen en moeten zijn. Waarom duurde het zo lang, voorzitter?

Waarom een coalitie tussen 2 volkspartijen DENK en Leefbaar en 2 van elitair rechts? Waarom niet D’66 of VVD eruit en PvdA erin? Er waren meer combinaties mogelijk geweest. Tegelijkertijd beseft ook de SP dat we wel een college van B&W moeten hebben en daarom is de SP blij dat er eindelijk een is. Vanaf nu kunnen de handen uit de mouwen en kunnen we de degens kruisen om elkaar scherp te houden en de stad mooier en beter maken.

In dit voorgestelde college hadden wel meer vrouwen gemogen, of iemand van onder de 30 of boven de 60. Zo divers is dit college niet, en weer woont bijna iedereen op de rechter Maasoever, terwijl je op de linker ook gezellig kunt wonen. Ook zit er niemand uit onze voormalige koloniën in of uit de kringen van de nieuwe gastarbeiders uit Midden- en Oost Europa. Maar goed, we gaan en moeten het doen met deze 8 heren en 1 dame uit de Rotterdamse middenklasse. Samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris worden zij ons nieuwe dagelijks bestuur, genaamd B&W.

Hun akkoord is nogal saai en ambtelijk, precies wat dit 9-tal ook uitstraalt. Jullie zouden alle 9 prima ambtenaren kunnen zijn, de meesten van jullie waren dat ook, maar van politici verwacht je toch meer visie op de toekomst. Het coalitie akkoord is 60 pagina’s lang “pappen en nathouden” en ellenlange overbodige zinnen om te vertellen dat jullie eigenlijk niks willen veranderen. Jullie vinden het allemaal wel best en beloven keurig op de winkel te passen. Jammer, want het kan zoveel beter.

Jammer ook, omdat jullie daarmee de 61,1% van de stemgerechtigden gelijk geven die op 16 maart niet zijn komen opdagen. De overgrote meerderheid van de Rotterdammers voelde al aan dat er  toch niets zou veranderen en jullie bevestigen dat met dit Coalitie akkoord.

Afgelopen vrijdag stonden jullie glunderend naast Wouter Koolmees als 4 partijen die nu eindelijk het roer mogen vasthouden. Glunderend als mijn 4-jarige kleinzoon Lou, die met Pinksteren aan het roer stond van onze gehuurde fluisterboot bij Giethoorn. Niet beseffend dat de koers bepaalt wordt door de grote ondernemers uit de haven en de internationale markten en dat het college van B&W in Rotterdam slechts enkele accenten mag zetten zolang zij daar geen last van hebben.

Kortom, als de SP het ooit voor het zeggen krijgt dan gaat het roer wel stevig om, dan bouwen we niet 15% voor het Topsegment. Peperdure appartementen, puur als beleggingsobjecten die veelal leegstaan of gebruikt wordt voor de louche praktijken van de drugsmaffia. De SP wil minimaal 40% sociaal naast 40% midden en hooguit 20% hoog bij alle woonprojecten in de stad.

Met de SP in een college zouden we de kansen grijpen om het eeuwig verliesdraaiende vliegveldje Zestienhoven RTHA definitief te sluiten om op die plek duizenden woningen en een mooi stadspark te realiseren.
Als SP zouden we volop inzetten op echte democratie in de wijken. Mensen maken de stad en die is in Rotterdam heel divers. Rotterdam is niet één Stad. Rotterdam is vele dorpen en gelaagd in vele bubbels. Die diversiteit maakt Rotterdam zo dynamisch en aantrekkelijk. Wij willen helemaal geen Staphorst eenheidsworst.

Als SP zouden we Cultuur niet louter met economische blik willen bekijken. Juist Cultuur heeft alles te maken met welzijn, gezondheid, samenleven, religie en sport. Kortom, teleurstellend dat cultuur ergens achteraan bungelt in dit Coalitieakkoord.

Als SP zouden we armoede ook niet afdoen met een aalmoes van 20 miljoen maar keihard werken aan de oorzaken van armoede. Oorzaken die vooral te maken hebben met de tweedeling in onze samenleving. Oorzaken waardoor mensen met een lagere opleiding, minder inkomen, slechtere huisvesting en een slechtere gezondheid hebben en daardoor vele jaren eerder doodgaan. De sociaal-economische gezondheidsverschillen tussen de verschillende wijken in Rotterdam zijn ronduit schandalig en blijkbaar zo structureel dat velen zijn afgehaakt. Bestudeer de “Atlas van Afgehaakt Nederland” en u begrijpt wat we bedoelen.

Als SP zouden we de profiteurs van de crisissen aanpakken om de slachtoffers te compenseren. Want bij elke crisis zijn er naast vele verliezers ook enkelen die buitensporig profiteren. Bij Corona de supermarkten, bij de exorbitante prijsstijging voor energie de grote oliemaatschappijen, bij het grote tekort aan betaalbare woningen de huisjesmelkers. Laat de mensen die zich verrijken de crisis betalen. Laten we samen al onze creativiteit gebruiken om dat voor elkaar te krijgen. Niet als zogenaamde coalitie en oppositie die het partijpolitieke gedoe van de Tweede Kamer naspelen, maar als 45 Rotterdammers die zich met hart en ziel inzetten voor de vooruitgang van de Rotterdammers. Dat beloofden we toch allemaal in onze campagne naar 16 maart?

Al met al is de SP vooral teleurgesteld. Teleurgesteld dat deze 4 coalitie partijen zo tevreden zijn met hun zesjes-cultuur. Na eerste lezing gaf ik het vrijdag een 6- en de partijen waren daar blij mee. Een kinderhand is blijkbaar gauw gevuld.

De SP zal alles steunen wat de vooruitgang dient, maar dit Coalitieakkoord blijft teveel hangen in “behoud van het bestaande” en is daarmee conservatief want iedereen weet “Stilstand is achteruitgang”. Het kan zoveel beter, waarom doen we dat niet?

Reactie toevoegen

U bent hier