h

Bouwen op toekomstig groen? Nee, niet doen!

29 juni 2022

Bouwen op toekomstig groen? Nee, niet doen!

Foto: SP Rotterdam

Het college heeft aan een projectontwikkelaar akkoord gegeven om in een afgesloten binnenplaats eengezinswoningen toe te laten voegen. ‘Als we we ter plekke in de Saftlevenhof kijken en met bewoners praten, dan ziet de SP een waslijst aan problemen en geen draagvlak onder bewoners voor bouw van extra woningen op deze locatie', aldus Emin Basoglu, burgerraadslid SP Rotterdam tijdens de commissievergadering.

‘De toevoeging van negen woningen weegt echt niet op tegen het verlies aan groen en woongenot van de honderden woningen waar dit complex pal tegenaan gebouwd wordt.’ Dit negatieve advies van de wijkraad en roep van omwonenden spreekt boekdelen.

Op 8 juni is de bestemmingsplanwijziging Saftlevenhof besproken in de commissievergadering Fysiek. De SP is langsgegaan om het gebied ter plekke te bekijken en met omwonenden te praten. Emin Basoglu: ‘Op de zogeheten ‘artist’s impression’ wordt alleen vanuit visueel oogpunt de positieve kanten belicht. De opgepoetste werkelijkheid zonder mensen. Foto’s en verhalen kunnen door ontwikkelaars makkelijk opgepoetst worden, maar bewoners zijn niet zomaar weg te poetsen van de werkelijkheid.’

Er zijn vorig jaar 90 woningen toegevoegd aan dit gebied (Nieuw Hoboken) in Rotterdam West met het optoppen van bestaande woningen. Daarbij werd er aan bewoners beloofd dat de binnenruimte vergroend zou worden en niet dat er in de binnenruimte eensgezinswoningen zouden komen.

De insprekers tijdens de commissievergadering en de raadsvergadering hebben duidelijk gemaakt er op toekomstig groen niet gebouwd moet worden. De SP-fractie heeft daarom tegen het ‘Herzien Raadsvoorstel bestemmingsplan Saftlevenhof’ gestemd. Helaas is dit voorstel aangenomen, geheel tegen de wensen van bewoners en de wijkraad in.

Reactie toevoegen

U bent hier