h

Buurten in de Wijken deel 1: Mathenesse

28 april 2022

Buurten in de Wijken deel 1: Mathenesse

Foto: SP Rotterdam

De SP-fractie is op maandag 25 april langsgegaan in Mathenesse. De fractie is in gesprek gegaan met bewoners en organisaties over hoe het gaat in het Witte Dorp, Oud- en Nieuw Mathenesse en hoe het beter kan in deze gebieden.

Als Rotterdamse SP-fractie zijn we met het bezoeken van de wijk Mathenesse weer gestart met Buurten in de Wijken. Wat zijn de problemen in de wijken en wat doen de bewoners om de problemen op te lossen? Hoe is het om in Mathenesse te wonen of te werken en wat kan de Rotterdamse gemeenteraad beter wel en niet doen voor deze wijk? Deze vragen zijn voor de SP-fractie leidend tijdens het buurten in de wijken. We zijn begonnen met de wijk met de laagste opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen en eindigen volgend jaar in de wijk met de hoogste opkomst. Volgens de cijfers is de verkiezingsopkomst in Mathenesse slechts 19,8 procent.

Wij , fractievoorzitter Theo Coskun en fractiemedewerker Emin Basoglu, begonnen in de Marconistraat met een werkbezoek aan “Mathenesse aan de Maas”, een organisatie die met een verbeterplan voor de wijk is gekomen om het leven en werken in Mathenesse te verbeteren. Door middel van gesprekken en bijeenkomsten zijn bewoners, experts en ondernemers bij elkaar gekomen en samen tot een plan gekomen.

Annemerie Sour en Karel Sant van “Mathenesse aan de Maas” hebben uitvoerig verteld over wat er speelt in de wijk en wat er allemaal moet gebeuren. Zij willen de achteruitgang van Oud Mathenesse en het Witte Dorp tegengaan en tegelijkertijd de gemeenschap opbouwen. Zij sommen een aantal problemen op: overbewoning, sluiten van maatschappelijke voorzieningen, verkoop van gemeentelijk vastgoed, armoede, teruggang van de winkelstraat Franselaan. De gemeente kan en moet meer doen om deze problemen opgelost te krijgen. Van de gebiedsontwikkeling van Nieuw Mathenesse moet Oud Mathenesse ook profiteren en daar zetten de initiatiefnemers van “Mathenesse aan de Maas” zich nu al enkele jaren voor in. 

Na dit werkbezoek fietsten we door het Witte Dorp, door Oud Mathenesse tot aan de grens met Schiedam bij de Hogebanweg. De Rotterdamse SP-leden Wouter van den Brink en Gabriel van den Berg sloten zich daar bij ons aan en wandelden we samen naar het Pinasplein.

Op dat Pinasplein maakten we kennis met het kersverse wijkraadslid Benjamin Sabotinov. Benjamin doet ontzettend veel voor de jongeren in de wijk met Stichting Jeugdactiviteiten Oud-Mathenesse. Hij heeft met zijn stichting de afgelopen twee jaar allerlei activiteiten voor jongeren georganiseerd en ervoor gezorgd dat het leven in de wijk voor jong en oud prettiger wordt. Maar er moet nog veel gebeuren volgens Benjamin om de wijk te versterken en de problemen op te lossen. Veel jongeren verlaten de wijk omdat er geen betaalbare woningen te vinden zijn en de problemen als vandalisme en overlast steeds erger worden.

Daarom wil Benjamin zich als wijkraadslid de komende 4 jaar ervoor zorgen dat het stadsbestuur eens echt gaat luisteren naar de bewoners van Mathenesse en gaat helpen om de problemen op te lossen.

Op 23 mei gaat de SP-fractie Buurten in de Wijken in Carnisse.

Reactie toevoegen

U bent hier