h

Energietoeslag Minima moet maximaal ingezet worden in Rotterdam

30 maart 2022

Energietoeslag Minima moet maximaal ingezet worden in Rotterdam

Foto: SP

De SP vindt het belangrijk dat de gemeente Rotterdam zich gaat inspannen om iedereen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum 800 euro aan Energietoeslag toe te kennen. SP Rotterdam fractievoorzitter Theo Coşkun heeft vandaag schriftelijke vragen ingediend: ‘De Energietoeslag voor minima moet snel maximaal ingezet worden in Rotterdam. Veel Rotterdammers kunnen door de stijgende lasten niet het hoofd boven water houden.’

De Rijksoverheid heeft aan de gemeenten gelden beschikbaar gesteld om gezinnen die een inkomen hebben tot maximaal 120 procent van het sociaal minimum een energietoeslag te betalen voor een bedrag van € 800,- ter compensatie van de sterk gestegen energiekosten.

In een brief van 22 maart van het college worden de stand van zaken toegelicht van de uitbetaling van de Energietoeslag aan Rotterdamse minima. De wethouder meldt dat ‘vanwege niet toereikende rijksmiddelen’ met een tekort van 4,3 miljoen euro de energietoeslag niet naar 800 euro op te kunnen hogen voor de hele populatie van het Rotterdamse minimabeleid.

Onze fractievoorzitter, Theo Coşkun, heeft de wethouder om opheldering gevraagd: 'De energietoeslag moet vol energie toegekend worden aan iedereen die daar recht op heeft! De gemeente kan en moet meer doen om Rotterdammers snel te helpen.’

Reactie toevoegen

U bent hier