h

Hardvochtig Rotterdams bijstandsbeleid fel bekritiseerd

23 december 2021

Hardvochtig Rotterdams bijstandsbeleid fel bekritiseerd

Foto: SP Rotterdam

Het moet afgelopen zijn met het hardvochtig bijstandsbeleid in Rotterdam. Op woensdag 22 december hebben vijf insprekers duidelijk gemaakt dat het beleid op basis van vertrouwen moet. Drie maanden geleden is het zwartboek overhandigd aan de wethouder voor het Stadhuis. Nu hebben gedupeerden de raadsleden toegesproken in het Stadhuis. De SP zal in de gemeenteraad naar aanleiding van de krachtige inspreekbijdrages en het zwartboek voorstellen indienen om het bijstandsbeleid menswaardig te maken.

De SP heeft vanuit het ‘meldpunt bijstand’ signalen ontvangen over misstanden in de bijstand. Tientallen meldingen, over uiteenlopende zaken. Volgens de melders is er sprake van een doorgeschoten fraudejacht. Bijvoorbeeld onterecht gekort worden op de uitkering. Meer dan 70 procent geeft aan dat dit regelmatig gebeurt. Of niet genoeg geld hebben om rond te komen door de laagte van de bijstandsuitkering. Mensen met een arbeidsongeschiktheid die zich extra gevangen voelen in de bijstand hebben ook terechte problemen aangekaart.

Constant wantrouwen vanuit de gemeente en regelmatig straffende maatregelen ondervinden: Rotterdammers in de bijstand hebben bij de SP aangeklopt en willen dat het bijstandsbeleid verandert.Drie maanden geleden is het zwartboek overhandigd aan de wethouder. Ook tijdens de overhandiging lieten de verhalen van Rotterdammers duidelijk zien dat het hardvochtig bijstandsbeleid van tafel moet.

Aart van Zevenbergen: ‘Wethouder Moti heeft in zijn reactie op het zwartboek zuur commentaar geleverd. De wethouder laat in zijn brief precies zien waarom zoveel mensen problemen hebben met de overheid. De houding in de brief getuigt namelijk van wantrouwen.'

Aart tijdens zijn bijdrage tijdens de commissievergadering: ‘Het siert de wethouder niet dat hij in zijn brief concludeert dat diverse citaten feitelijke onjuistheden bevatten. Hoe kan de wethouder nou bepalen dat de ervaringen van mensen feitelijk onjuist zijn? Hoe durft de wethouder te suggereren dat het Zwartboek op diverse onderdelen een onjuist voorstelling van zaken presenteert?’

Ervaringsdeskundige Sem Ceylan tijdens het inspreken: ‘De gemeente doet er alles aan om bijstandsgerechtigden te stigmatiseren. Kliklijnen, huisbezoeken, constant bereikbaar moeten zijn. Ik voelde me alsof ik eigendom was van de gemeente. Ik voelde me eruit gepikt. Ik voelde me bekeken. En dit alles alleen maar omdat ik noodgedwongen moest aankloppen bij de gemeente voor hulp.’

Het zwartboek is samen met gedupeerden opgesteld en bevat werkelijke ervaringen van echte Rotterdammers. De SP vindt het onacceptabel dat de wethouder op zo’n wijze belangrijke signalen wegwuift.

Aart van Zevenbergen over de opmerkingen van de wethouder: ‘De opmerking dat de wethouder herhaalde oproepen heeft gedaan om concrete casuïstiek aan te leveren, bevestigd mijns inziens wederom het wantrouwen. Is de wethouder opeens klachtbehandelaar geworden? Mensen die nu afhankelijk zijn van W&I gaan echt niet zo makkelijk naar de wethouder. De angst voor represailles is misschien groter dan de wethouder denkt. Kortom ik vind de opmerking daarom badinerend. Bovendien vind ik het niet transparant om in de beslotenheid van de wethouderskamer individuele zaken af te handelen. Al met al, is de brief van de wethouder, misplaatst en voor de mensen die een melding hebben gedaan, voelt het als een trap na. ‘

Mevrouw Gerding tijdens haar krachtige inspreekbijdrage: ‘Ik hoop dat u niet alleen wat u geleerd heeft uit uw boeken toepast om tot een oplossing te komen maar dat u ook uw hart laat spreken. Dit mag nooit meer gebeuren, de menselijke maat moet terug in het land.’

Mevrouw Louwers over bijstandsgerechtigden met een arbeidsongeschiktheid: ‘De groep arbeidsongeschikten die VASTZITTEN in de participatiewet. Wanneer er geen zicht is op herstel of genezing zitten deze mensen VOORGOED vast in de bijstand. Met alle bijbehorende strenge regels. Wij vragen u EXPLICITIET te kijken naar de problematiek rondom arbeidsongeschikten in de bijstand. Deze groep mensen lijdt dagelijks door aandoeningen die levensbeperkend zijn.’

Aart van Zevenbergen over het meldpunt: ‘Het meldpunt is gestart in januari 2021 en al deze meldingen dienen serieus te worden genomen. Dat iemand tien jaar geleden iets heeft meegemaakt, kan betekenen dat de gevolgen nog steeds aanwezig en actueel kunnen zijn. Traumatische ervaringen kunnen niet worden afgedaan met de opmerking het is nu voorbij en ga maar lekker slapen. Was het maar zo.’

Kok Kern tijdens zijn aangrijpende inspreekbijdrage: ‘U zal de verhalen gehoord hebben van mijn medestanders en gehoord hebben dat een ieder zijn eigen belevenis daarmee heeft. Samen voelen wij ons gesteund wat ik bij de gemeente miste. De wethouder had het over vroeger maar daar koop ik niks mee. Ik leef nu met de trauma's van vroeger. Ik heb me soms als illegale gevoeld want eigenlijk was ik dat. Een krijgsgevangene voelde ik me door alle onmacht en tegenwerking ook wel eens.

De SP wil meer maatwerk voor bijstandsgerechtigden, de ruimte om regie te kunnen nemen en een stop met de dwang tot controles. Helaas staat nu het systeem centraal en niet de Rotterdammers. In de raad zullen er vervolgstappen worden genomen om het bijstandsbeleid menswaardig te maken.

 

Reactie toevoegen

U bent hier