h

Gezocht: SP-volksvertegenwoordigers

2 juli 2021

Gezocht: SP-volksvertegenwoordigers

Op straat, in de buurt en in de gemeenteraad: SP’ers strijden samen met Rotterdammers voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. In 2022 willen we flinke stap vooruit zetten in de Rotterdamse raad. Daar hebben we sterke SP’ers voor nodig die in de campagne én als volksvertegenwoordiger opvallen.

Meld je aan

Wil je namens de SP in de nieuwe gemeenteraad? Meld je dan aan. Je moet wel SP-lid zijn, in Rotterdam wonen, en mee willen doen aan onze afdrachtregeling. Stuur een gemotiveerde aanmelding en cv naar de kandidatencommissie, via Josje Beukema: jabeukema@gmail.com.

Wie

Er is geen profiel van de perfecte kandidaat. Wel moet je realistische verwachtingen hebben over wat je gaat doen als je in de raad komt. De SP combineert fractie met actie: jij dus ook. Je moet voldoende kunnen bijdragen aan raadsdebatten, het stellen van lastige vragen, het doen van verbetervoorstellen, contacten in de stad, verbinding met bewegingen, overleg binnen SP-verband, eventueel coalitieoverleg. Dat vereist veel tijd en inzet. Je doet het naast je eventuele werk; full time werken zal lastig zijn. Je krijgt een vergoeding en draagt een deel daarvan af aan de SP. Je bent bereid cursussen te volgen die je helpen een echte SP-volksvertegenwoordiger te worden. Kortom: je hebt zin om aan te pakken.

Meerdere typen kandidaten

Natuurlijk zoeken we een lijsttrekker en mensen die meteen aan de slag willen in de gemeenteraad. Maar ook als je wat verderop op de lijst wilt, is het goed je alvast aan te melden. Dat heet ‘onverkiesbaar’, maar is niet vrijblijvend. Je moet aan de eisen voldoen en bij een super-uitslag kan er natuurlijk een beroep op je worden gedaan.

Onze etalagekast.

De Kieswet staat ons toe om een veel langere kandidatenlijst in te dienen dan strikt nodig is voor gekozenen, aanvullende commissieleden, tussentijdse opvolgers en tijdelijke vervangers. Lager geplaatste kandidaten dienen als aanbevelingscomité, de etalage van wie we in huis hebben. Heb je een goed netwerk in de stad of op een andere manier een aardige publieke bekendheid, geef je dan op. Dat bespaart de kandidatencommissie extra zoekwerk in het slotstadium.

Planning

Meld je zo snel mogelijk aan. Door de vakantieperiode heeft de kandidatencommissie een strakke planning; vroege aanmeldingen helpen ons alle gesprekken op tijd gedaan te hebben. Tot 1 september kun je je melden. Als dit niet lukt, laat het dan vóór die tijd weten.

Eerst meer weten?

Wil je eerst meer informatie? Ook daarvoor kun je terecht bij Josje Beukema. Als je nog twijfelt of veel vragen hebt, kun je meedoen aan de informatiebijeenkomst op 15 juli. Meld je daarvoor even aan via deze link. Als er meer mensen zijn die wel een informatie-avond willen maar niet op 15 juli kunnen, organiseren we een extra avond.

In het kort:
* gemotiveerde aanmelding met cv
* vóór 1 september
* naar: jabeukema@gmail.com
* info-avond donderdag 15 juli 20:00
* vragen of aanmelden info-avond: jabeukema@gmail.com

Reactie toevoegen

U bent hier