h

Gemeenteraad: SP voorstel over Toeslagenaffaire aangenomen

28 mei 2021

Gemeenteraad: SP voorstel over Toeslagenaffaire aangenomen

Foto: SP Rotterdam

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 mei zijn er weer een aantal belangrijke onderwerpen besproken waar veel Rotterdammers dagelijks mee te maken hebben. Bijvoorbeeld de sociale woningvoorraad, de toeslagenaffaire en de Regionale Energiestrategie. Onze twee raadsleden Aart van Zevenbergen en Kees Jonker waren aanwezig om het SP-geluid te laten horen. Één voorstel van de SP is aangenomen.

Doelstelling van VVD-wethouder Kurvers en zijn woonvisie is duidelijk: De sociale sector in omvang laten afnemen. Mede door de inzet van de SP is er een debat gevoerd over het lage aantal sociale woningen in Rotterdam. Wethouder Kurvers heeft 10 pagina's nodig om toe te geven dat er steeds minder sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Voor de SP is het simpel: meer sociale en betaalbare woningen in Rotterdam. De huidige woon/sloopvisie moet dus van tafel.

Ook bij de bespreking van de toeslagenaffaire heeft de SP voorstellen ingediend. Wij hebben de gemeente gevraagd te lobbyen om de criteria van de lichte toets openbaar te maken. Daarnaast te onderzoeken of ouders op zwarte lijsten benadeeld zijn door de gemeente. En tenslotte te onderzoeken of ouders in de bijstand eerlijk zijn behandeld. Succes: Het eerste voorstel is aangenomen.

Verder is de Regionale Energiestrategie besproken. De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.

Huurdersorganisaties en bewoners zijn vaak niet op de hoogte van plannen en hebben niet de expertise om mee te doen aan informatiesessies of besluitvorming.

Daarom ons voorstel om huurdersorganisaties en bewoners volledig te ondersteunen in het verkrijgen van informatie en het maken van beslissingen met betrekking tot de RES. En daarbij deze volledige ondersteuning te organiseren door bijvoorbeeld onafhankelijke experts ter beschikking te stellen aan bewoners en huurdersorganisaties.

Dus echte tegenmacht voor bewoners. Helaas stemden CDA, CU-SGP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA en VVD tegen.

U bent hier