h

De SP is en blijft tegen Feyenoord City en voor renovatie Kuip

9 april 2021

De SP is en blijft tegen Feyenoord City en voor renovatie Kuip

Op 8 april is er in de gemeenteraad Feyenoord City besproken. Tijdelijk SP-raadslid Kees Jonker vroeg aan Leefbaar Rotterdam of ze voor of tegen Feyenoord City zijn. De SP is tegen de bouw van een nieuw stadion en voor renovatie van de Kuip. Voorstanders van renovatie van de Kuip kunnen (nog) niet op de steun van Leefbaar Rotterdam rekenen.

Het AD heeft hierover bericht in de krant van 9 april:

U bent hier