h

Een volwaardige kerstuitkering voor gedupeerde ouders in Rotterdam

4 december 2020

Een volwaardige kerstuitkering voor gedupeerde ouders in Rotterdam

Foto: SP Rotterdam

Goed nieuws: de 1100 gedupeerden van de toeslagenaffaire in Rotterdam mogen de kerstuitkering van 750 euro volledig behouden. Tijdens de actualiteitenraad van 3 december heeft de wethouder op aandringen van de SP fractie toegezegd dat het college alles in werk stelt om een terugvordering te voorkomen.

Een voorstel van de SP is in de Tweede Kamer aangenomen om de vele ouders die getroffen zijn door de toeslagenaffaire en nog niet zijn geholpen, 750 euro uit te keren in de komende weken. Helaas kiezen gemeenten geregeld ervoor om ten aanzien van de bijstandsuitkering bepaalde kosten met elkaar te verrekenen. Dit zorgt in sommige gevallen ervoor dat ouders het volledige bedrag van 750 euro die ze als kerstuitkering ontvangen weer moeten terug betalen aan de gemeente. De SP fractie stelde voor dat gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire een volwaardige kerstuitkering ontvangen en kunnen houden zonder enige terugvorderingen.

Want de ouders wachten al maandenlang op enige vorm van compensatie voor de schade die ze is aangedaan door de belastingdienst ten aanzien van de toeslagenaffaire. De gemeente kan een positieve rol innemen in het herstel van het vertrouwen in de overheid van deze ouders en kinderen. Daarom is het belangrijk dat er op geen enkel manier wordt getornd aan het bedrag van 750 euro. Gemeenten hebben namelijk altijd een keuze in het niet te hoeven verrekenen van bepaalde kosten en posten.

Op aandringen van de Rotterdamse SP fractie krijgen de gedupeerde ouders nu ook daadwerkelijk de volledige kerstuitkering.

Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen: 'De ouders die zijn gedupeerd door de Belastingdienst wachten al heel lang op gerechtigheid. Ze hebben al onterecht een grote schuldenberg. De gedupeerde ouders krijgen nu tenminste een volwaardige kerstuitkering. Hiermee wordt de pijn ietsjes verzacht.'

U bent hier