h

Nieuw sloopplan op Zuid: Fazantstraat

7 oktober 2020

Nieuw sloopplan op Zuid: Fazantstraat

Foto: Google Maps

Recentelijk zijn bewoners van de Fazantstraat verrast met de mededeling dat zij moeten vertrekken uit hun woningen. Tijdens de commissievergadering vandaag werd het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en de recent aangekondigde plannen met de Fazantstraat besproken. Burgerlid Pieter Schol was fel tegen: ‘De SP roept om een plan B met inspraak van de huidige bewoners’

De SP ziet nu al dat de huidige bewoners niet zijn betrokken en geen zeggenschap krijgen van het stadsbestuur. Op 17 december moet de gemeenteraad een besluit nemen over de plannen met de Fazantstraat in Carnisse.

De wethouder concludeerde bovendien dat hij een gemengd beeld heeft van voor en tegenstanders met betrekking tot de sloopplannen. Hij baseerde zijn conclusie op informatie uit 1 krantenartikel zonder ooit op voorhand de bewoners gehoord of geïnformeerd te hebben.

Wat de SP betreft moeten de bewoners op korte termijn alsnog gehoord worden en volledig zeggenschap krijgen over wat er met hun buurt gebeurt.

Hieronder de bijdrage van Pieter Schol:

Daar gaan we weer. We gaan slopen in de Vogelbuurt. Tweebos 2.0. We rammen gewoon blind overal de Woonvisie er doorheen.

En laat nu net in dit gebied een andere aanpak mogelijk zijn: Marktwerking!

Jaja, VVD wethouder. Marktwerking.

Want dat is precies wat er nu in de Vogelbuurt aan de hand is. Daar vinden starters een leuk huis voor een redelijk bedrag.

Die ontwikkeling is allang op gang gekomen. De WOZ waarde in de Fazantstraat is sinds 2016 met iets van 30% gestegen. Huizen staan gemiddeld twee weken te koop voor bedragen van 175.000 €. En mensen wonen er graag. Zelfs Harriet Duurvoort.

In het AD stond gister een goed interview met Louise van Gend. Nota bene een rijksambtenaar. Die heeft onlangs een leuk flatje gekocht, het opgeknapt en woont er met veel plezier.

Wethouder, dat zijn toch juist de mensen die u in de stad wilt houden? En nu worden ze weggejaagd. Waarvoor? Voor een monogame bakfietswijk? Soms is het middel erger dan de kwaal.
De SP roept dan ook op voor een plan B met inspraak van de huidige bewoners. Knap gewoon die buitenruimte op. Geef zachte leningen of subsidie voor woningverbetering, en de buurt knapt vanzelf op. Mocht dat al nodig zijn.

Waarschijnlijk is een dergelijke aanpak
A. veel goedkoper.
B. je jaagt geen mensen op kosten,
C. je jaagt ze niet de stad uit.

Foto: SP Rotterdam

U bent hier