h

Maak het stemmen voor iedereen toegankelijk bij Kamerverkiezingen

13 oktober 2020

Maak het stemmen voor iedereen toegankelijk bij Kamerverkiezingen

Er moeten meer stemlokalen komen en het stemmen moet toegankelijker worden voor iedereen. De Rotterdamse SP fractie heeft vandaag hierover vragen gesteld aan het Rotterdamse stadsbestuur.  Wat de SP betreft moet het stemmen bij de aankomende Kamerverkiezingen laagdrempelig worden, juist in crisistijd.

SP Rotterdam fractievoorzitter Aart van Zevenbergen: Wat mij betreft moet de gemeente nu de juiste maatregelen nemen om het stemmen bij de Kamerverkiezingen voor iedereen toegankelijk te maken. Dus meer stemlokalen én laagdrempelig voor alle Rotterdammers. Al over 5 maanden vinden de verkiezingen plaats en voor het eerst gaan we stemmen tijdens een pandemie. Het democratisch proces moet daarom op tijd en goed georganiseerd worden.

In een brief aan de Kamer heeft minister Ollongren laten weten dat veel locaties die voorheen werden gebruikt als stemlokaal waarschijnlijk niet geschikt zijn bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Het waarborgen van de anderhalve meter is in veel stemlokalen een probleem. Ook schrijft de minister: ‘Gemeenten houden er daarom rekening mee dat bij de Tweede Kamerverkiezing minder stemlokalen beschikbaar zullen zijn dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezing in 2017. (...)

De inspanningen die minister Ollongren tot dusver zelf verricht om de Tweede Kamerverkiezingen in coronatijd goed te laten voorlopen vallen de Rotterdamse fractie van de SP nogal tegen. De houding van de minister is veel te afwachtend. Er is al bekendgemaakt dat de optie stemmen per post wordt overwegen en de mogelijkheid om een extra volmacht af te geven.

Wat de Rotterdamse SP fractie betreft zetten we als gemeente Rotterdam alles op alles om ervoor te zorgen dat we, binnen de RIVM-richtlijnen, de drempel om te gaan stemmen voor mensen zo laag mogelijk maken.

Vanwege het coronavirus is de kans aanwezig dat de opkomst lager uitvalt dan anders en veel mensen drempels ervaren om hun stem uit te brengen. Het is aan Rotterdam om deze drempels weg te nemen. Dat betekent dat we juist moeten inzetten op méér stemlokalen en toegankelijkere stemlokalen dan voorheen gebruikelijk.

We moeten het voor alle Rotterdammers zo gemakkelijk mogelijk maken om hun stem veilig te kunnen uitbrengen. De NRC berichtte vorige week dat 21 procent van de Rotterdammers tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd is. Dus ook voor laaggeletterden en Rotterdammers die een andere taal spreken moeten de stemlokalen en het stemproces toegankelijker worden ingericht.

Dat houdt wat de SP fractie betreft ook in dat Rotterdam alternatieve stemlocaties gaat optuigen. Zoals tentopstellingen in de buitenlucht, die zodanig zijn ingericht dat mensen anderhalve meter afstand kunnen houden. Of mobiele stemlocaties bij verzorgingstehuizen en op plekken zoals stations. Ook is het slim om nu alvast het gesprek aan te gaan met schoolbesturen over mogelijke extra stemlocaties in schoolgebouwen. Dit alles om ervoor te zorgen dat de democratie ook in crisistijd zo goed mogelijk blijft functioneren.

Update 3 november: De schriftelijke vragen zijn inmiddels beantwoord: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9355832/1/s20bb016099_3_50...

U bent hier