h

Laat speeltuinverenigingen meepraten

6 oktober 2020

Laat speeltuinverenigingen meepraten

Foto: SP

Met het actieprogramma Speeltuinen, een stap naar de toekomst maakte het college kenbaar dat o.a. 12 tot 15 speeltuinen in de stad per 2021 geen subsidie meer zouden krijgen. Het actieprogramma is gepubliceerd in augustus. De Rotterdamse SP vond het niet kunnen dat speeltuinverenigingen zo kort voor het sluiten van een al onstuimige jaar met dit nieuws werden geconfronteerd.

Tijdens de bespreking van het actieprogramma in de commissie werd duidelijk dat vele speeltuinverenigingen niet op de hoogte waren van dit beleidsplan. Meerdere speeltuinverenigingen gaven aan dat zij actieve communicatie vanuit de gemeente hebben gemist. Ook gaven de insprekers aan dat het college met dit beleid voorbij gaat aan de dynamiek in de wijken waarin de speeltuinen zijn gevestigd. In de ene wijk zijn er veel betrokken bewoners die vrijwillig in de speeltuinen werken en helpen activiteiten te organiseren, in de andere wijk is dit wat minder.

‘Ook is er de afgelopen jaren bezuinigd op gelden, waardoor de Buurt- en Speeltuinwerk met minder middelen speeltuinverenigingen kan begeleiden en ondersteunen’, aldus fractie voorzitter Aart van Zevenbergen.  De Rotterdamse SP heeft daarom 3 moties ingediend. De motie waarmee de SP oproept om de subsidie aan speeltuinen in de stad niet te stoppen is niet aangenomen. De moties waarmee de SP het college verzoekt om speeltuinen in de stad een afbouwregeling te garanderen en echt goed te kijken naar de wijken waarin een speeltuin staat zijn aangenomen. Bovendien is er met de moties ook opgeroepen dat speeltuinverenigingen als gelijkwaardige gesprekspartner betrokken moeten worden in de plannen van het college. 

U bent hier