h

Ex-PvdA-raadslid hekelt sloopkaart

25 oktober 2020

Ex-PvdA-raadslid hekelt sloopkaart

Foto: Kevin van Eikeren / Twitter

Het begin dit jaar met stille trom vertrokken PvdA-gemeenteraadslid Kevin van Eikeren doet weer eens van zich spreken.  De 'Rotterdammer op Zuid, Werkt in en voor de volkshuisvesting' - zoals hij zich op zijn Twitteraccount omschrijft - hekelde in een reeks van tweets de vorige week gepubliceerde sloopkaart van de SP. Met gepaste hilariteit heeft de SP kennisgenomen van de 'stoere' taal van de linkse (?) Charloisser. 

Van Eikeren, in het dagelijks leven werkzaam bij Woonstad Rotterdam, wordt geacht te weten waar hij het over heeft als het gaat over het Rotterdamse woningbeleid. Zijn tweets ontsnapten niet aan de aandacht van tijdelijk SP-raadslid Kees Jonker, die nogal verrast was over de inbreng van Van Eikeren. Ook Mark de Bokx, bekend van de Supportersraad van Feyenoord, toonde zich verbaasd. 

Leest u gerust mee. Het is niet al te aanstootgevend.

De @SPRotterdam twittert woensdag 21 oktober dat de partij haar sloopkaart online heeft gezet. 

"De kaart toont het falende Rotterdamse woonbeleid aan en maakt pijnlijk duidelijk dat er voor velen geen plek is in deze stad. Betaalbare woningen zijn nauwelijks beschikbaar of dreigen te worden gesloopt. Don't Make It Happen!"

Vrijdagmiddag 23 oktober om half twee reageert @KvEikeren. Hij hekelt de actie.

"Rare actie van de @SPRotterdam om corporaties tot vijand te maken, terwijl ze in een rechts woonsysteem moeten opereren. Daarnaast moeten slechte woningen waar geen vraag naar is gesloopt kunnen worden en plaats maken voor betere en tevens betaalbare woningen. #wooncrisis"

De SP kaatst terug:  "Look who's talking. Ex-PvdA-raadslid die voor de sloop van de Tweebosbuurt heeft gestemd. Deze betaalbare, goede woningen zijn broodnodig. De SP Rotterdam verzet zich te allen tijde tegen een rechtse Woonvisie waar Rotterdammers de dupe van zijn. We moeten juist werken aan betaalbare volkshuisvesting in plaats van een rechtse Woonvisie dienen. We steunen de corporaties in de strijd tegen de verhuurdersheffing en voor betaalbaar wonen. Iets wat dit college met deze woonvisie onmogelijk maakt. #wooncrisis"

Van Eikeren weer:  "Helemaal eens dat we betaalbare woningen nodig hebben, maar herstructurering en sloop- nieuwbouw is niet perse iets slechts. In de Tweebos is 82% van de mensen overigens naar dezelfde of aanliggende buurt verhuisd. De overige mensen hebben naar eigen woonwens een andere woonplek gekozen".

@unreachableone Mark de Bokx, ook bekend van de Supportersraad Feyenoord, fronst een wenkbrauw: "Kevin denkt natuurlijk dat die mooie nieuwe huizen van 7 ton aan de Rusthoflaan in Nieuw-Crooswijk of die van 9 ton aan de Sophiakade in Kralingen-West voor iedereen betaalbaar zijn..."

In een inmiddels verwijderde (!) tweet schrijft Van Eikeren: "Dat denkt Kevin helemaal niet. Kevin denkt dat de huidige Woonvisie herzien moet worden, omdat het een zeer beperkt, te statisch, bekrompen en door dorpelingen (met alle respect voor het dorpsleven) geschreven is". 

Pas in de late avonduren ziet Jonker - hij viert die dag zijn verjaardag! - wat er op Twitter gaande is. 

De jarige jet durft het aan Van Eikerens tweets te omschrijven als 'een rare reactie, rechtse makelaarspraat van een ex-PvdA-raadslid, werkzaam bij Woonstad' en voegt er ter illustratie een link aan toe naar zijn blog, waarin Woonstad een huis in de Bajonetstraat in het Oude Westen te huur aanbiedt voor ruim 1700 euro. Op kjonker.blogspot.nl staan trouwens tal van voorbeelden van de manier waarop Rotterdams grootste woningcorporatie handelt op gespannen voet met haar primaire doelstelling: zorgdragen voor huisvesting van de minst draagkrachtigen.  

Maar dat slaat volgens Van Eikeren allemaal nergens op: "Slechts een uiteenzetting van feiten. Doe je daar ook aan? Ik ben wel benieuwd wat het aandeel van deze woningen is in de totale hoeveelheid woningen van Rotterdamse corporaties". 

De SP juicht het op zich toe dat een PvdA'er pleit voor een herziening van die zo 'beperkte, bekrompen en te statistische' Woonvisie. Maar Jonker plaatst wel een nuancering:  "U vergeet dat uw werkgever Woonstad Rotterdam de Woonvisie niet heeft afgekeurd. U vergeet kennelijk ook dat u als PvdA-raadslid in 2018 mee regeerde in een coalitie, die de lijn van door dorpelingen geschreven Woonvisie gewoon voortzette".

Van Eikeren geeft tegengas: "Volgens mij zijn de corporaties tegen iedere Woonvisie geweest en onder protest akkoord gegaan. Paar lichte aanpassingen van de Woonvisie was het hoogst haalbare. Ga wat nuttigs doen en zorg dat Rotterdammers linkser stemmen zou ik zeggen".

Na middernacht vindt Jonker - die intussen niet meer jarig is - dat een goed idee: "Ik ga inderdaad wat nuttigs doen (namelijk slapen, het is al laat) en adviseer u om uw tweets te verwijderen omdat dat beter is voor uw carriereplanning".

Van Eikeren: "Ik zou niet weten waarom. Een discussie over feiten is nog nooit iemand dood aan gegaan. Welterusten".

Woonstad laat het getwitter tussen SP en Van Eikeren voor het wat het is. Bemoeit zich er nagenoeg niet mee. Na contact met Van Eikeren verdwijnt er slechts een enkel tweetje. Die over de bekrompen Woonvisie. Woordvoerder Eric Smulders van Woonstad laat weten: "Kevin heeft deze tweets op persoonlijke titel geschreven. De inhoud van de berichten geeft geen aanleiding voor een reactie namens Woonstad Rotterdam".

U bent hier