h

SP lanceert plan voor huurbijdrage in Rotterdam

10 september 2020

SP lanceert plan voor huurbijdrage in Rotterdam

Foto: SP Rotterdam

Op 10 september heeft de SP afdeling Rotterdam samen met Rotterdamse huurders een actie op de stoep van het stadhuis gehouden. Met het springkussen als symbool voor de opgeblazen huur boden de huurders aan burgemeester Aboutaleb en vertegenwoordigers van verhuurders een landelijke petitie tegen de huurverhoging aan. Deze is door 2.000 Rotterdammers ondertekend. Hierbij presenteerde de partij haar plan voor een huurbijdrage als compensatie voor de huurverhoging.

Deze week werd bekend dat de huren deze zomer het hardst zijn gestegen in Rotterdam. Zo’n 30% van de huurders heeft nu al moeite de huur te betalen, daarom is een huurverlaging wenselijk. Tijdens de bijeenkomst vroegen de huurders om een huurverlaging, beter onderhoud, het invoeren van een woonplicht en om commerciële huurders aan banden te leggen. Dit onder de leus: Een eerlijke huur is voor ons niet te duur!

Foto: SP Rotterdam

Daarnaast zal de SP voorstellen om bij de begroting voor 2021 een bedrag van 75 miljoen euro vrij te maken voor een Rotterdamse huurbijdrage aan huurders in een sociale huurwoning of in de vrije sector met een maandhuur tot 1.200 euro. SP fractievoorzitter Aart van Zevenbergen: “Wij willen een fonds dat directe steun aan de huurders biedt. Het bedrag van 75 miljoen euro is ongeveer de zelfde hoogte als het bedrag dat de woningcorporaties aan verhuurdersheffing betalen. Door een directe bijdrage aan huurders over te maken, vormt dit een directe economische impuls, in plaats van de vele plannen van het college waar vele jaren over heen gaan of als prestigeprojecten te bestempelen zijn.”

Door stijgende woningprijzen komen steeds meer sociale huurwoningen in de vrije sector terecht. Hierdoor hebben huurders veel minder recht op huurtoeslag en komen zij, als het inkomen wegvalt, snel in de problemen. Van Zevenbergen vervolgt: “Ook zijn door het falende woonbeleid van dit college veel minder sociale huurwoningen in Rotterdam beschikbaar. Bovendien krijgen projectontwikkelaars de vrije hand, waardoor niet gebouwd wordt voor de behoefte in de stad, maar puur als investering en verdienmodel.”

De actie op 10 september trok veel huurders en er is een duidelijke signaal afgegeven aan de Rotterdamse raad en de Rotterdamse verhuurders. De eisen zijn ondertekend door 2.000 huurders en tijdens de raadsvergadering van 10 september is deze overhandigd aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Foto: SP Rotterdam

Burgemeester Aboutaleb nam als voorzitter van de gemeenteraad de eisen van de huurders in ontvangst : 'Ik hoop dat dit onderwerp de nodige aandacht krijgt, niet alleen de actuele situatie maar ook de hele discussie over wonen. Het is heel lastig om in Rotterdam een betaalbare woning te vinden.'

Peter van Lieshout, directeur Wonen van Havensteder sprak namens de vier grote Rotterdamse corporaties: '0% huurverhoging is gewoon heel erg lastig. We hebben ook inkomsten nodig om juist ook goed onderhoud te plegen en om woningen te bouwen. Dat is dan beetje een dilemma en daar verschillen we van mening.'

Foto: SP Rotterdam

De problemen op de woningmarkt zijn het gevolg van falend beleid. Wat de SP betreft is er geen sprake van een dilemma, maar moeten er meer woningen beschikbaar zijn én de huizen moeten betaalbaar en goed onderhouden zijn voor iedereen.

De SP verzet zich tegen dit beleid en was in 2016 een van de initiatiefnemers van het woonreferendum waarin een ruime meerderheid zich tegen de plannen uitsprak. Ook steunt de SP de bewoners van de Tweebosbuurt in hun strijd tegen de sloop van hun wijk en stelde de partij eerder dit jaar een zwartboek met klachten over Vestia op.

Foto: SP Rotterdam

 

U bent hier