h

Black Lives Matter

12 juni 2020

Black Lives Matter

Foto: SP Rotterdam

Black Lives Matter. Laten we dat voorop stellen. Mensen zijn het zat om weggezet te worden, aan de zijlijn te staan en systematisch onderdrukt te worden. Dat laten de demonstraties tegen institutioneel racisme en politiegeweld wel zien.

Decennialang protesteren mensen tegen racisme in Nederland. De demonstraties van #BLM door heel het land en in Rotterdam waren wel anders dan we doorgaans zien. Sommigen zouden zeggen dat we demonstraties van zulke proporties sinds de jaren zestig niet hebben gezien. Als ouwe socialist doet dat me goed! Jonge demonstranten die op een vreedzame en veilige manier in opstand komen en daardoor hun betrokkenheid tonen.

Jammer dat de Burgemeester moest ingrijpen in wat een voorbeeldige demo was. De demo zou nog 10 minuten duren. De vraag is of de demonstranten beter de 1.5 meter afstand konden naleven door de demo vroegtijdig te ontbinden. Mijns inziens is het antwoord nee.

Helaas is racisme niet alleen binnen de politie maar eigenlijk binnen de maatschappij nog steeds een gegeven. Ik vergelijk racisme wel eens met georganiseerde misdaad. Het is ondermijnend en moeilijk te bestrijden. Tegen misdaad bestaan wel meer wetten wat handhaving makkelijker maakt. Tegen institutioneel racisme hebben we eigenlijk alleen de grondwet, namelijk artikel 1.

Dan het politiegeweld. In de eerste plaats moeten we wel reëel zijn en onze politiemensen niet vergelijken met de Amerikaanse beulen. Maar we moeten oppassen. In de afgelopen vier jaar zijn er wel 41 politiedoden te tellen. En ik zie regelmatig filmpjes en optredens van de politie waaruit te veel geweld blijkt. Ik roep de burgemeester op dit te erkennen en te bestrijden. Om die reden pleit ik voor een kritische blik op de organisatie van de politie.

Ik weet dat weleens met een schuin oog naar Amerika wordt gekeken in Nederland. Zeker vanuit de rechtse hoek in de politiek. Voorbeeld: In het debat over de demonstratie zei de heer Eerdmans van Leefbaar Rotterdam dat het inzetten van traangas en een giertank een goed en effectief middel is. Some people never learn...

De heer Karremans van de VVD vroeg zich af waarom ik het kapitalistisch systeem relateer aan het politiegeweld. Ook zei hij gekscherend dat ik de Woonvisie er altijd weer bij haal in de raad. Hij lijkt niet te begrijpen dat het allemaal verbonden is met elkaar en deze kapitalistische samenleving economische en raciale ongelijkheid met zich mee brengt. Daarom noemen we het ook institutioneel racisme. Structureel geweld dat verankerd is in het systeem en allerlei ellende veroorzaakt voor velen.

Laten we met z’n allen opstaan tegen racisme en in opstand komen. No Justice, No Peace.

Aart van Zevenbergen,
Fractievoorzitter SP Rotterdam. 

U bent hier