h

Zorgwekkende ontwikkelingen Thuiszorgbedrijf Naborgh

3 september 2019

Zorgwekkende ontwikkelingen Thuiszorgbedrijf Naborgh

Foto: Luc Schol / SP Rotterdam

In recente berichtgeving over het thuiszorgbedrijf ‘Thuiszorg Naborgh’ valt te lezen dat er ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd in het functioneren van dit bedrijf. Blijkbaar zijn er medische handelingen verricht door onvoldoende of niet daarvoor opgeleid personeel. De Rotterdamse SP fractie heeft inmiddels raadsvragen gesteld aan de wethouder.

In een brief van zorgverzekeraar DSW gericht aan Thuiszorg Naborgh concludeert DSW het volgende: ‘Dit zou betekenen dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de afgesloten overeenkomst, maar belangrijker nog: een onaanvaardbaar groot (gezondheids-)risico voor de patiënten van uw zorgbureau en daarmee onze verzekerden.’ De zorgverlening was ondermaats en mogelijk is er gesjoemeld met declaraties. Uit berichtgeving van FTM blijkt bovendien dat door onder andere gebrek aan toezicht het mogelijk was dat er torenhoge winstuitkeringen zijn uitgekeerd aan de eigen bestuurders van vele thuiszorgbedrijven. In juni 2019 waren er al negatieve signalen over het functioneren van Naborgh Thuiszorg. De Rotterdamse SP fractie maakt zich zorgen om deze ontwikkelingen en daarom hebben we een aantal vragen gesteld aan de wethouder.

SP Rotterdam fractievoorzitter Aart van Zevenbergen: 'De SP vreesde al voor zulke negatieve ontwikkelingen in een thuiszorg gedreven door marktwerking  en daarom hadden wij al eerder gepleit om in het vervolg bij aanbestedingen in Rotterdam de voorkeur te geven aan zorgverleners die coöperatief zijn georganiseerd'


U bent hier