h

Nieuwe bestuursleden gevraagd

20 augustus 2019

Nieuwe bestuursleden gevraagd

Het nieuwe bestuur zal meer menskracht moeten hebben om als SP een volgende stap te zetten. Daarbij vraagt dat om uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen en vertrouwen. Het huidige bestuur is halverwege zijn termijn. Om volledig invulling te geven aan het afdelingsplan, is het bestuur op zoek naar versterking. Ben jij de organisatiesecretaris of het algemeen bestuurslid dat wij zoeken?

Wat verwachten wij van een bestuurslid?

· Dat je lid bent van de SP en de ideologie en standpunten van de SP op hoofdlijnen onderschrijft, en gedreven bent om de SP in Rotterdam en Nederland een stap dichter bij ons beginselprogramma Heel de Mens te brengen;

· Dat je de SP als organisatie kent en enige ervaring hebt als actief lid van de SP, of binnen een andere organisatie;

· Dat je goed kunt functioneren in een team, en kunt samenwerken met de gevarieerde groep vrijwilligers van de SP Rotterdam en bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de politieke strategie en tactiek van de afdeling;

· Dat je bereid bent in principe voor twee jaar zitting te nemen in het afdelingsbestuur, en voldoende tijd vrij kunt maken voor het bestuurswerk (minimaal twee dagdelen, oftewel 8 uur, in de week, afhankelijk van het takenpakket);

· Per functie in het bestuur zijn daarnaast aanvullende kwaliteiten gewenst. Met name de voorzitter en organisatiesecretaris van de afdeling hebben bij voorkeur veel ervaring met het afdelingswerk en een strategisch inzicht in hoe de SP in Rotterdam zich de komende jaren verder zou moeten ontwikkelen;

· De voorzitter en organisatiesecretaris worden in functie gekozen. De functie van organisatiesecretaris is vacant. De organisatiesecretaris is de eerst verantwoordelijke voor het uitvoeren van de besluiten van de ledenvergadering, het afdelingsbestuur, de partijraad en het partij- en afdelingsbestuur.

Procedure

Kandidaatstelling kan tot 30 augustus 2019. Doe dit door middel van een korte motivatie. Stuur deze aan rotterdam@sp.nl. Dit mag ook per post. Omdat het om tussentijdse verkiezingen gaat, voeren 1 of meerdere leden van het afdelingsbestuur een gesprek met iedere kandidaat. Na alle gesprekken bepaalt het bestuur de maximaal omvang van het afdelingsbestuur. Kandidaten krijgen voor de ledenvergadering te horen of het afdelingsbestuur hen voordraagt aan de ledenvergadering. De leden kiezen tijdens de ledenvergadering van 18 september 2019 de organisatiesecretaris en algemeen bestuursleden

U bent hier